广告链接

*广告*

2013年4月10日星期三

Tingkatan 5- Bab 1: Imperialisme Barat di Asia Tenggara (西方帝国主义在东南亚)

Imperialisme
>> Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayah dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu.刚开始时, imperialisme Barat只是secara tidak langsung, 还有只是要menguasai kepentingan perdagangan rempah sahaja
过后随着Revolusi Perindustrian [F4的], persaingan antara kuasa Barat menjadi semakin sengit, 因此到了1914年, 整个AT都被Barat占领了, 除了泰国

Faktor-faktor Imperialisme Barat di AT

1. Kedudukan strategik
- terletak antara China dengan India
- menjamin pasaran luas

2. Mempunyai tanah yang subur

3. Banyak bahan mentah

4. Revolusi Perindustrian
- memerlukan bahan mentah
- memerlukan kawasan pasaran

5. Perkembangan Sistem Pengangkutan dan Perhubungan
- Penggunaan kapal berkuasa wap
>> bawa muatan yang lebih banyak
>> mempercepat perjalanan

- pembukaan Terusan Suez
>> memendekkan perjalanan

6. Persaingan antara Barat
- as number of tanah jajahan increases, sanjungan yang diperoleh increase LOL
- 如果一个国家拥有的tanah jajahan越多, 那个国家越受到敬仰
- Keluasan tanah jajahan 代表着kekuatan dan kekayaan kuasa Barat tersebut.
[这个objektif时常问的!!]

7. Slogan Beban Orang Putih
- British & Belanda认为他们lebih maju dan bertamadun, 所以有责任memimpin orang Timur ke arah kehidupan yang lebih sejahtera
- Perancis berpegang kepada slogan tugas menyebarkan tamadun, 代表他们要mentamadunkan orang Timur

8. Agama
- Mubaligh Kristian要传教

Perubahan Sistem Politik
Pengenalan Sistem Birokrasi Barat
 
Ciri-Ciri Umum
1. Penubuhan Kerajaan Pusat
- 其实是由很多个wilayah组成的

2. Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir

3. Pelaksanaan pentadbiran melalui biro, aka jabatan

4. 这些biro的头是pegawai Barat

5. Undang-undang Barat diperkenalkan.

===============================

Filipina [Sepanyol]

FILES

Before:
菲律宾有很多daerah kecil, 被称为barangay, diketuai datu

After:
1. Sepanyol memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat

2. Gabenor Jeneral >> pemerintah tertinggi

3. Ketua Datuk Bandar >> Pentadbir wilayah

4. Gabenor Kecil >> pen Bandar

至于pentadbiran tempatan, Sistem Encomienda diperkenalkan

1. Encomienda是由很多个barangay组成的

2. diketuai oleh Encomiendero

3. Tugas Encomiendero:
>> menjaga keamanan
>> kutip cukai
>> mengkristiankan penduduk barangay

4. Sistem ini dibenci oleh penduduk Filipina kerana:
a. mengenakan cukai tinggi
b. kerahan tenaga kepada mereka

Finally, sistem pemerintahan tradisional & pengaruh datu merosot.

===============================

Indonesia [Belanda]
BI

Before:
1. Indonesia terdiri daripada beberapa buah kerajaan berasingan sperti: Mataram, Bantam

2. diketuai raja, dibantu golongan pembesar

3. 至于tempatan, diketuai pembesar daerah / bupati (di Jawa)

After:
1. Pentadbiran Pusat: Gabenor Jeneral [记得这个人一直是ketua]

2. Pentadbiran Tempatan: Pembesar Tempatan [dengan pengawasan pegawai Belanda]
所以就算是pembesar tempatan做头又怎样, 还不是under pegawai Belanda?

3. Penubuhan Jabatan Kerajaan:
a. Jabatan Pelajaran
b. Jabatan Pertanian

4. Penubuhan Dewan Tempatan >> sebagai penasihat Belanda 可是实际上是没有权利的 = =

5. Penubuhan Volksraad
- merupakan Majlis Rakyat yang dianggap sebagai langkah ke arah kemerdekaan
- hasil desakan Sarekat Islam

=============================

Burma [British]
BRB - Be Right Back....

1. Raja Burma >> penaung kepada Buddha

Why Burma ditakluk?
- British won in Perang Inggeris-Burma III
- 因此就结束了Dinasti Konbaung [RIP]
- Institusi raja & jawatan pembesar tradisional 也因此从此消失 - -

2. 由于是英国人管理, 所以他们的头有点不一样, 就是Pesuruhjaya Tinggi British

3. Pengenalan Akta
- Akta Kampung Ulu Burma 1887
- Akta Perkampungan Burma 1889
这两个akta melenyapkan sistem pentadbiran tradisional

4. Pentadbiran Dearah >> diambil alih oelh Myo-ok

5. Undang-undang Barat diperkenalkan

6. Pengaruh golongan agama merosot

7. Tubuh Majlis Perundangan

8. Penubuhan Jabatan seperti:
a. Jabatan Perhutanan
b. Jabatan Kesihatan
c. Jabatan Pelajaran

==========================

Indochina [Perancis]
PI = π = 22/7 zzz

Before:
1. ditadbir oleh kerajaan pusat berkuasa mutlak
 
2. memberi kuasa penuh kepada pembesar tempatan

3. birokrasi diketuai oleh golongan Mandarin >> dipilih melalui peperiksaan

After:
1. Gabenor Jeneral [头] > Leftenan Gabenor > Residen Jeneral > Residen Wilayah
[他们的职位, Gabenor Jeneral 大过Leftenan Gabenor etc

2. Bentuk Union Indochinoise 1887
- merupakan Persekutuan IndoChina
- terdiri daripada Vietnam, Kemboja, & Laos (1904年才加入)
- diketuai Gabenor Jeneral

==========================

Tanah Melayu 应该会了吧, 都说这么多次了

Before Portugis: Sistem Pembesar Empat Lipatan

After: Institusi Raja >> runtuh

后来到Belanda: Institusi raja >> hapus

最后是British, 就有了
1. NNS (Pulau Pinang, Melaka & Singapore)
- Gabenor [pemerintah
- 楼上那个dibantu oleh Residen Kaunselor bagi ketiga-tiga negeri tersebut

2. NNMB (Perak, Selangor, Pahang & Negeri 9)
- diketuai Residen

3. NNMTB (Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu & Johor)
- diketuai Penasihat

* Residen & Penasihat的fungsi是一样的, 都是:
menasihati Sultan dalam semua perkara kecuali hal ehwal agam Islam dan adat istiadat Melayu

4. Perubahan seperti
a. Sistem kehakiman Barat
b. Pelaksanaan sistem pengutipan cukai
c. Pembahagian negeri kepada beberapa daerah
d. Penubuhan balai polis

=========================

Thailand
1. Birokrasi Barat diperkenalkan sendiri oleh Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn

2. Raja Mongkut
- melantik 80 orang penasihat Barat untuk mengetuai pelbagai jabatan & melatih pegawai-pegawai tempatan
- Penasihat kewangan dan pelabuhan serta polis dibawa dari Britain
- Penasihat kastam dan ketenteraan pula masing-masing dari US dan Perancis

3. Raja Chulalongkorn
- memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah, Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Menteri
- 前面两个是badan penasihat raja, Kabinet则是terdiri daripada golongan bangsawan berpendidikan Barat yang mengetuai kementerian
- Juruaudit dari Britan dilantik untuk berkhidmat dalam perbendaharaan negara
- 到了1932年, sistem raja berperlembagaan diperkenalkan
- Perubahan ini mengurangkan pengaruh pembesar tradisional dan institusi raja
- 这些pemodenan正式为什么泰国成功mengekalkan kemerdekaan


Nasionalisme
- maksud: perasaan cinta akan bangsa dan negara yang membawa kepada gerakan membebeaskan tanah air


Faktor-faktor Kemunculan Nasionalisme di AT

1. Dasar Penjajahan British
- perasaan tidak puas hati rakyat
Contoh:
a. Birokrasi Barat
- tidak memberi peluang kepada penduduk tempatan dalam pentadbiran moden
b. Sistem Tanaman Paksa di Indonesia
c. Sistem Polo di Filipina
- 这两个sistem menindas penduduk peribumi
- 也造成了jurang sosial

2. Pengaruh agama
- menyatukan rakyat tempatan
- Contoh:
a. Gerakan Islah
>> memperjuangkan Pan-Islamisme, iaitu penyatuan dunia Islam menentang penjajah Barat
b. Persatuan Belia Buddha

3. Karya Kesusasteraan
- menyampaikan mesej kesengsaraan dan kekecewaan
- Contoh: Puteri Gunung Tahan [Pak Sako: Tanah Melayu的]

4. Sistem Pendidikan
- penjajah pilih kasih [比较注重sekolah yang menggunakan bahasa penjajah]

5. Kemunculan Golongan Intelektual
- didedahkan dengan idea falsafah Barat dan Islam
- memimpin gerakan nasionalisme

6. Pengaruh media massa
- menyemarakkan semangat
- menyebarkan idea-idea nasionalis, antipenjajah

7. Sistem P & P [Pengangkutan dan Perhubungan]
- telefon & telegraf >> memudahkan hubungan
- kereta api & jalan raya hubung kawasan-kawasan

8. Pengaruh luar
- Jepun menewaskan China & Russia [虽然日本只是一个小国, 但是能够打败中国和俄罗斯这种大国, 的确多多少少会给人很深刻的影响
- Mahatma Gandhi menentang British 他曾经绝食抗议


Perkembangan Nasionalisme

Filipina

Tahap I:
1. Merupakan gerakan dakyah 宣传运动
2. dipimpin oleh Jose Rizal yang berpengaruh kuat
3. disokong oleh golongan pertengahan yang berpendidikan Barat
4. Menuntut supaya Filipina dijadikan wilayah Sepanyol, diberikan hak yang sama seperti bangsa Sepanyol, dan diberikan kebebasan bersuara.
- 他们要和西班牙人平起平坐 [uhhh.....
p.s: 当时菲律宾是在西班牙管辖的地区
5. Tuntutan mereka kurang mendapat tindak balas Sepanyol
6. Jose Rizal menubuhkan Liga Filipina
* untuk mendesak kerajaan Sepanyol melakukan pembaharuan politik, ekonomi dan sosial.
7. Sepanyol berasa terancam, 因此Jose Rizal ditangkap dan di buang negeri ke Dapitan
8. 到最后Jose Rizal dikenakan hukuman
- 西班牙指他terlibat dalam gerakan pemberontakan
虽然这个gerakan dakyah结束了, 但是更厉害的才要开始

Tahap II:
1. Andres Bonifacio menubuhkan Katipunan [卡迪不难... 啦啦啦
- Katipunan的成立memulakan pertentangan secara radikal
2. Matlamat:
- menyatukan bangsa Filpina
- mencapai kemerdekaan melalui revolusi 革命
3. menggunakan media cetak untuk menyebarkan fahaman revolusi
4. Kalayan merupakan akhbar rasmi Katipunan
5. melancarkan revolusi bersenjata pada 1896, tetapi gagal
6. Bonifacio在1897年被Emilio Auinaldo hukum mati后, Katipunan就越来越弱了
7. Aguinaldo 和美国合作成功mengusir Sepanyol, 但是从此开始了penguassan U.S. terhadap Filipina
8. Aguinaldo在1899年宣布Filipina独立但是tidak disahkan oleh U.S.
9. Revolusi diteruskan sehingga Aguinaldo ditangkap pada tahun 1901.
10. Amerika terpaksa mebenarkan penubuhan parti0parti politik sederhana.
11. Sergio Osmena dilantik mengetuai Dewan Perhimpunan apabila partinya, Parti Nasional memenangi pilihan raya pada tahun 1907

* 然而, 菲律宾在1930年才独立.

=======================
Additional Info:
Tahap I是没有menuntut kemerdekaan的

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Indonesia
Tahap I
1. Para nasionalis memberi sepnuh tumpuan terhadap isu-isu pendidikan
2. 他们认为只有教育可以改变当地人的命运
3. 比如Raden Adjeng Kartini 很努力的memajukan pendidikan untuk wanita
- 他的作品Karyanya Habis Gelap Terbitlah Terang & Penulisan Seorang Puteri Jawa
- 成功mendedahkan kemunduran rakyat dan penindasan oleh penjajah Belanda
- memberi inspirasi kepada pejuang-pejuang
4. Muhammadiyah >> pertubuhan terpenting pada tahap I
- menyebarkan Islam yang sebenar
- menghindari ancama sekularisme Barat serta agama Kristian
- 建立了很多学校, klinik 还有回教堂

Tahap II
1. Parti-parti Radikal sperti
a. Sarekat Islam (SI) [不是S.I. unit = =]
b. Parti Komunis Indonesia (PKI) [Komunis当时在很多个地方都有
c. Parti Nasional Indonesia (PNI)
- 这些parti menuntut kemerdekaan
2. 其中Soekarno是一个很有名的领导者
- ketua PNI
- 很具有影响力
- pejuang yang radikal
- 过后成为印尼的第一任Presiden
3. 在Soekarno成为Presiden之前, 他曾经因为perjuangannya而被抓, PNI也diharam
============================


IndoChina [lebih tertumpu di Vietnam]

Tahap 1:
1. Bangsawan & pegawai Mandarin
- memperjuangkan pemulihan sistem pemerintahan beraja
- 毕竟人家之前是受人敬仰的, 现在却什么都不是, 所以当然会要夺回自己的东西咯
2. Golongan Menengah Berpendidikan Barat
- memperjuangkan pendidikan Barat
** Phan Boi Chau
- memimpin satu gerakan revolusi [tetapi gagal
- menubuhkan VietNam Quang Phu Hoi (VNQPH)
- melancarkan pemberontakan di Tongkin
- melancarkan gerakan dakyah di Vietnam
到最后他的下场是被关入监牢, VNQPH diharamkan
由于这些parti sederhana无法得到法国的合作, 所以就有了gerakan nasionalisme yang lebih radikal.

Tahap II:
1. Viet Nam Quoc Dang Dang (VNQDD), Parti Komunis Vietnam (PKV)
- Perancis杀了VNQDD的领导者包括Nguyen Thai Hoc
- Ho Chin Minh, pemimpin PKV因此melarikan diri ke Hong Kong
2. 因为Perancis的sikap keras, gerakan nasionalisme又变回sederehana了 (通过pimpinan Maharaja Bao Dai

===========================

Burma
Tahap I
1. Golongan sami Buddha menubuhkan Persatuan Belia Buddha [PBB]
- untuk mengekalkan tradisi Buddha
- untuk memajukan pendidikan
- menggunakan Isu Kasut untuk membangkitkan semangat nasionalisme
**Isu Kasut**
>>英国人穿着鞋进入Burma的kuil Buddha
2. PBB dipimpin oleh U Ba Pe
3. Pemimpin PBB 过后menubuhkan Majlis Persatuan Am Kesatuan-kesatuan Burma

Tahap II
1. Laporan Montagu-Chelsford
- menyatakan Burma belum sedia untuk memerintah sendiri
2. 1920, Revolusi Pelajar
- menuntut pertubuhan sebuah universiti
3. Gerakan golongan sami Buddha melalui Majlis Am Sangha Sametggi
- mencetuskan Pemberontakan Saya San
4. Liga Antipemisahan
- menganggap pemisahan dengan India hanya akan melewatkan kemerdekaan
5. Pengenalan Perlembagaan Burma 1935
- Burma因此开始可以走向arah berkerajaan sendiri
6. Golongan Thakin (siswazah universiti) menubuhkan Parti Dobama Asiayone
- menuntut kemerdekaan
- 其中的领导者有Aung San, Kyak Nein dan U Nu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thailand
Tahap I
由于politik dikuasai oleh kerabat diraja, 再加上raja berkuasa mutlak, 因此引起了kegelisahan rakyat
Raja Vajiradvudh sangat boros, 加上kelemahan sistem pentadbiran, 人民很不爽, 所以有了Parti Rakyat
Parti Rakyat >> melancarkan Revolusi Thai

Tahap II
1. 不爽是因为cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina
2. 当Phibul Songram成了Perdana Menteri, 他meluluskan undang-undang untuk menyekat penguasaan ekonomi oleh orang Cina.
3. 不但如此, 他还membubarkan sekolah dan akhbar Cina
4. Penduduk peribumi digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi
5. Jawatan tertinggi dalam kerajaan 则给那些penganut agama Buddha
6. 1939, 他把Siam这个名字改成了Thailand, 意思是Tanah Bebas
后来在第二次世界大战, 泰国和日本合作, 所以拿回了wilayah di IndoChina dan Tanah Melayu

13 条评论:

 1. 我觉得这个可以帮到我,我也觉得不错我看了也明白赞��希望你可以做跟多

  回复删除
 2. 我觉得这个可以帮到我,我也觉得不错我看了也明白赞��希望你可以做跟多

  回复删除
 3. 此评论已被作者删除。

  回复删除
 4. 谢谢你,老师,你做的note给了我很大的帮助!!😍😍

  回复删除
 5. 我想请问,这些华文字是原本的还是为了解释才+下去的?

  回复删除
 6. That's great can help me more interest 谢谢老师😘

  回复删除

欢迎留言^^