广告链接

*广告*

2014年10月16日星期四

Tingkatan 5- Bab 9: Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa (马来西亚在国际方面的合作)


Konflik Antarabangsa


A) Perang Dunia Pertama (PD1)

-  Faktor politik PD1 因为出现 nasionalisme dan sistem pakatan negara-negara Eropah, iaitu Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga.

- Faktor ekonomi PD1 pula 因为 persaingan kuasa-kuasa besar 争夺经济机会.

- Negara-negara kecil di Eropah 统一 dan 形成 sebuah negara bangsa yang besar, contohnya Jerman dan Itali. Kedua-dua negara ini turut sama 成为超级强国seperti Britain, Perancis, Austria-Hungary, Rusia dan 努力得到殖民地. Nasionalisme yang kuat 造成这些超级强国 竞争untuk mencari pengaruh dan 得到原料serta memasarkan barangan siap mereka.

- Perikatan Kuasa Tengah 被形成 dan dianggotai oleh Jerman, Austria-Hungary dan Itali. Kemudiannya disertai oleh Turki dan Bulgaria.

- Pakatan Bertiga pula dianggotai oleh Britian, Perancis dan Rusia. Kemudiannya disertai Itali dan Jepun.

- Faktor segera yang 引起PD1 ialah pembunuhan Franz Fedinand, iaitu 王位继承人 Austria-Hungary dan isterinya oleh seorang pengganas Serbia. Akibatnya, Austria dan Jerman 宣布战争对于 Serbia. Serbia pula 被支持 Rusia dan Perancis. Seterusnya serangan Jerman terhadap Perancis melalui negara berkecuali (Belgium) 引起 kemarahan Britain. Britain yang 敌意dengan Jerman也插手在这个战争. Britain kemudiannya 寻求援助 USA. Jerman juga 攻击 kapal dagang USA,因此 USA turut sama 涉及在这个战争.

- PD1 使结束 pemerintahan beraja di Eropah. Persidangan Damai 1919 yang membawa kepada pemeteraian Perjanjian Versailles pula telah 改变 peta Eropah dan 形成几个新国家 .

- 这个合约也带来pembentukan Liga Bangsa. 它的目标是为了鼓励 keamanan dan kerjasama antarabangsa di samping 保证 keselamatan bersama. Keahlian liga ini termasuk negara-negara bersekutu (kecuali Amerika Syarikat) dan negara-negara berkecuali. Liga ini 失败阻止超级强国daripada 进行入侵. Liga ini 最后被解散.

- Kesan PD1 antaranya, 打战的国家面临通货膨胀 dan 高债务 disebabkan 大的战争费用. 这带来通货膨胀和失业的问题. Pasaran dunia pula mula diambil alih oleh Amerika Syarikat dan Jepun. Ini amat dirasai oleh negara-negara Eropah terutama Britain, iaitu sebuah kuasa industri dunia. PD1 juga menyebabkan Britain 失去 satu per tiga daripada perdagangan luarnya. PD1 也造成kehilangan nyawa yang begitu ramai.


B) Perang Dunia Kedua (PD2)

-  PD2 发生因为 kegagalan Perjanjian Versailles 解决 masalah PD1. Ia juga terjadi kerana 政治的改变 berlaku di Jerman, Soviet Union, Itali dan Jepun. Dari segi ekonomi, PD2 berlaku disebabkan 经济衰退.

- Perjanjian Versailles menimbulkan rasa 不满 beberapa orang pemimpin negara, terutamanya Jerman 因为他们失去殖民地. Jerman juga dipaksa membayar pampasan perang yang tinggi dan diarah 减少saiz angkatan tenteranya. 在当时,出现一位新领导 di Jerman, iaitu Adolf Hilter yang berjaya menguasai Jerman melalui partinya National Socialist. Hilter telah mengingkari Perjanjian Versailles apabila beliau 建立一个大的军队.

- Di Rusia, perang saudara telah berlaku. Pihak komunis 成功打败 pihak lawan yang dibantu oleh tentera USA, Britain, Perancis dan Jepun.  Vladimir Lenin telah 巩固 ideologi komunis di Rusia yang kemudiannya dikenali sebagai Kesatuan Republik Sosialis Soviet (USSR). Apabila Lenin mati, ia digantikan oleh Joseph Stalin.

- Itali dengan pemimpin Benito Mussolini pula menjajah Ethiopia, kemudiannya Itali menceroboh Perancis.

- Di timur, Jepun muncul sebagai kuasa yang ingin menguasai negara-negara di Timur dan 感觉有责任 untuk membebaskan negara-negara ini daripada penjajahan Barat.

- 经济衰退 pula telah melanda USA dan seterusnya merebak ke seluruh dunia. USA tidak mampu lagi 准备贷款 untuk Jerman dan ini 造成 Jerman 没有能力偿还战争债务. 这个经济问题造成negara Eropah lain termasuk Britain, Perancis dan Itali 减少 peruntukan ketenteraan.  相反的, Jerman bertindak 巩固它的军力. Jerman 进行 perluasan kuasa bagi mengalihkan perhatian rakyatnya daripada 经济问题. 相同的事情也发生在日本.

- PD2 爆发 apabila Jerman menyerang Poland dari barat manakala USSR menyerang Poland dari Timur. 这个攻击造成 Britain dan Perancis 宣布战争 terhadap Jerman.

- Jepun 进行突击 terhadap Pearl Harbour dan 成功销毁 angkatan perang USA di Lautan Pasifik. Seterusnya, Jepun 打败 British di Tanah Melayu termasuk Singapura.

- Seperti dalam PD1, 出现 pakatan yang berasingan. USA memilih untuk menyertai kuasa bersekutu yang terdiri daripada Britain, Perancis dan Soviet Union manakala Kuasa Paksi terdiri daripada Jerman, Itali dan Jepun.

- Pihak Jerman 失败di Eropah dan Presiden USA, Harry Truman, mengarah bom atom yang pertama digugurkan di Hiroshima atas alasan ingin 避免 tempoh peperangan yang lama dan ramai kehilangan nyawa. 两天后, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki.

- Selepas tamat PD2, lahir negara-negara baru yang merdeka dan Perang Dingin. PD2 juga  telah 造成 negara Jerman terbahagi kepada dua, iaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. PD2 turut 造成 jumlah korban nyawa yang tinggi dan 引起醒觉tentang 世界和平. 这带来形成 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menggantikan Liga Bangsa.


C) Blok Dunia dan Perang Dingin

-  Kebuntutan dalam siri rundingan selepas PD2 引起 pepecahan dan 最后带来 kemunculan blok dunia dan Perang Dingin. Blok dunia merujuk kepada negara-negara yang sehaluan yang 努力为了统一 dan bertindak secara bersama bagi 照顾成员的重要性.

- Blok dunia yang terbentuk semasa Perang Dingin berasaskan geopolitik. Perang Dingin berlaku sehinggalah sistem komunis Soviet Union hancur. Perang Dingin berlaku disebabkan ideologi dan fahaman politik yang berbeza. 权利竞争发生 antara blok kapitalis yang diketuai oleh USA dan blok komunis yang diketuai oleh Soviet Union.

- Perang ini dikenali sebagai Perang Dingin  因为没有发生sebarang konflik bersenjata secara langsung antara kedua-dua blok ini 证明 kekuatan masing-masing. Mereka 努力传播影响dan memajukan kepentingan masing-masing di Eropah dan juga di Asia melalui 宣传 serta 经济和军事帮助.

- Negara-negara Dunia Ketiga 不同流合污 dengan mana-mana negara daripada blok komunis (negara Dunia Kedua) mahupun daripada blok kapitalis (negara Dunia Pertama) dan mengamalkan sikap berkecuali.

- Blok Kapitalis ialah negara Demokratik, 选政府通过大选, 生意机会 dan pemilikan persendirian, dan kebebasan individu sepenuhnya.

- Blok Komunis pula ialah pemerintahan oleh diktator, Parti Komunis sahaja 被承认, perniagaan pula dimiliki dan diuruskan oleh kerajaan dan 个人自由被保护 dan 被控制.

- Namun, semasa Perang Dingin, blok komunis dan blok kapitalis ini berusaha mempengaruhi pegangan negara-negara Dunia Ketiga dengan menawarkan 国防和经济援助. Negara Dunia Ketiga menjadi rebutan kuasa besar, iaitu USA dan Soviet Union yang kemudiannya disertai oleh China.

- Kesan Perang Dingin ini juga turut 造成 tertubuhnya NATO, Pakatan Warsaw dan SEATO serta perlumbaan senjata.

 
Peranan dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa

Kepentingan dasar luar negara

-  保证人民和国家安全 , memelihara kepentingan nasional dan 维持主权.

- 鼓励发展和经济进步 serta维持和平  melalui kerjasama antarabangsa.

- Untuk menjadi warga global yang bertanggungjawab dan 敏感 terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia.

- Hubungan bilateral merujuk pada hubungan secara terus dengan negara-negara tertentu. Contohnya, Malaysia 注重关系 dengan negara-negara jiran antaranya termasuklah Singapura, Indonesia.

- Hubungan multilateral pula merujuk pada hubungan dalam bentuk pertubuhan seperti ASEAN, Komanwel, OIC dan NAM.

 
Faktor-faktor penggubalan dasar luar

i. Faktor Sejarah

- 贸易关系 Kerajaan Melaka dengan China, Arab, Siam dan Kepulauan Melayu telah lama berlaku. Hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu sejak sekian lama seperti Indonesia, Brunei, Filipina.

- Penyertaan dalam Komanwel 继续关系 dengan Britain, Australia dan New Zealand.

- Ancaman komunis membentuk dasar luar yang pro-Barat dan antikomunis. 还依靠 kepada kuasa Barat dari segi bantuan pertahanan.


ii. Faktor Ekonomi

- Malaysia mengamalkan 自由市场. Malaysia merupakan pengeluar bijih timah dan getah, 因此关系dengan Britain dan USA 发生因为市场.

- Langkah 鼓励外资, contohnya Dasar Pandang ke Timur, 外资被鼓励 dari negara Timur khasnya Jepun dan Korea. Hubungan baik dengan negara-negara Islam bagi 提高市场.

iii. Faktor Politik

- Malaysia negara demokrasi yang 强调 pemeliharaan 国家主权. Contohnya, dasar Malaysia yang 支持 Palestin. Malaysia tegas 支持 semua resolusi yang telah diambil oleh PBB bagi 达到世界和平.

iv. Faktor Geografi

- Malaysia bersempadan dengan negara jiran seperti Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina dan Brunei. Perairannya kita menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di dunia. Maka, keselamatan negara serantau akan 影响 keselamatan Malaysia.


v. Fator Demografi

- 好的外交关系 dengan negara Islam kerana penduduk Malaysia yang majoritinya beragama Islam. Tiada hubungan dengan Israel kerana dasar negara itu menceroboh dan menindas peribumi Palestin. Menentang keras Dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika Selatan.


Perkembangan dasar luar Malaysia

i. Tahap Pertama

- Pro-Barat dan anti-komunis serta berbaik-baik dengan jiran dan negara Komanwel. Ini adalah kerana 共产恐怖分子的威胁 memaksa kita Pro-Barat 为了得到bantuan mereka. Malaysia telah menandatangani Perjanjian Pertahanan dengan British. Berbaik-baik dengan jiran kerana 危机 seperti konfrontasi dengan Indonesia, 断绝关系 dengan Filipina dan keluarnya Singapura daripada Malaysia memerlukan usaha memelihara 良好关系 dengan negara jiran.

- Pergantungan Malaysia kepada Britain kerana Malaysia anggota blok sterling yang menjalankan urusan perdagangan dalam nilai mata wang paun sterling.

- Pro-Barat juga kerana bijih timah dan getah masih mengharapkan permintaan Barat termasuk Britain, pelabur Britain pula masih menguasai ekonomi negara. Malaysia cuba membuat贸易关系 dengan negara seperti USA, Jepun, Singapura, Jerman Barat bagi 减少依靠 kepada Britain.


ii. Tahap Kedua

- Dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan 全部国家. Perubahan dasar luar ini disebabkan kurangnya pengaruh Britain di Timur, pergolakan yang berlaku di Vietnam, dan pengenalan konsep ZOPFAN.

- Malaysia juga 促进关系 dengan negara komunis seperti China, Jerman Timur, Korea Utara, Mongolia. Hubungan dengan  Vietnam bagi 解决问题 pelarian Vietnam.

 
iii. Tahap Ketiga

- Memberi penekanan kepada 经济.

- 密切的关系 dengan ASEAN bagi 解决危机di IndoChina.

- Dasar Pandang ke Timur menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai model.

- Lawatan Dato Seri Dr Mahathir ke Afrika, Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan menghasilkan perjanjian perdagangan dua hala yang menguntungkan kedua-dua pihak.

 

Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa

A) Komanwel

- 成员 - negara bekas tanah jajahan Britain yang merdeka.

- Keanggotaan – 54 negara maju dan negara sedang membangun.

-  Sekretariat- 总部 di London.

- 目标- membina semangat setia kawan dan kerjasama segala bidang.

- Perjanjian pertahanan – bantuan kepada Malaysia jika diancam musuh.

- Mesyuarat CHOGM- tempat pertemuan ketua-ketua kerajaan 为了讨论共同利益.

- CHOGM di Malaysia 1989- Deklarasi Langkawi berhubung 解决污染的问题.

- Sumbangan Malaysia- menentang Dasar Apartied dan menganjurkan Sukan Komanwel 1998.

- Faedah atas Malaysia – 出口税 rendah khasnya Britain (dihakis selepas Britain menyertai Kesatuan Eropah)

- Rancangan Colombo准备 bantuan teknikal dan biasiswa.

 

B) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) –menggantikan Liga Bangsa

-  Ibu pejabat – asalnya di San Francisco tetapi 搬迁 ke New York (1946).

- Anggota – 51 buah negara (pada awalnya) 189 buah negara (2002). Malaysia menjadi ahli PBB tahun 1957.

- Piagam PBB国际合约 yang menggalurkan prinsip-prinsip asas 国际关系.

- Matlamat Piagam PBB :

i. 保证世界和平.

ii. 鼓励 hubungan berbaik-baik negara anggota.

iii. 合作解决国际问题 dan 保护hak asasi.

iv. 成为中心bagi mengharmonikan tindakan negara-negara anggota.


- Tentera Malaysia – pasukan pendamai di Congo dan Namibia, pemerhati di sempadan Iran-Iraq dan Kampuchea serta pasukan pengaman ke Bosnia.

- Idea MalaysiaBenua Antartika menjadi warisan dunia.

- Bank Dunia- 帮助 negara-negara ahli yang sedang membangun dari segi 金钱, 重组 dan 发展国家经济.

-  Faedah Bank Dunia atas Malaysia – bantuan FELDA dan 发展基本设施, 教育 dan 研究.

- Sumbangan Malaysia – menentang Dasar Apartied, memerangi dadah, menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB dan mendesak PBB解决 masalah Palestin.

- Agensi PBBMalaysia 合作 dan menyertai agensi tersebut contohnya FAO, WHO dan UNESCO.

- Peranan Tan Sri Razali Ismail马来西亚代表 ke PBB, wakil khas PBB 解决 konflik politik Myanmar, pengerusi Perhimpunan Agung PBB.

C) Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)

-  被成立semasa kemuncak Perang Dingin.

- Ahli -113 negara membangun, 16 negara pemerhati dan 28 negara jemputan.

-  目标维持世界和平 tanpa menyokong blok Barat atau blok Komunis.

- Penyertaan Malaysiapada tahun 1970, (setelah pertukaran dasar pro-Barat dan antikomunis kepada dasar berbaik-baik dengan 全部国家).

- Prinsip perjuangan – 避免campur tangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara, 尊敬 kedaulatan sesebuah negara, 解决任何 pertelingkahan antara negara melalui perundingan dan persefahaman serta 尊敬 hak asasi manusia.

- Sidang Kemuncak Ke-7 (New Delhi) – Malaysia membuat usul isu Palestin, 经济合作 dan  isu Antartika.

- Sidang Kemuncak ke-8 di HarareMalaysia 提出建议取消 Dasar Apartied.

- Sidang Kemuncak di BelgradeMalaysia dipilih sebagai naib Presiden.

- Peranan Malaysia- ahli Kumpulan 16 dan tuan rumah Persidangan ke-13 (Isu Palestin, isu Iraq dan menghidupkan kembali peranan NAM).


D ) Negara-negara Selatan (Negara-negara Dunia Ketiga)

-  Ciri-ciri – 曾经 dijajah kuasa Barat, bergantung kepada negara maju dalam pemasaran 原料 kerana tiada kepakaran dan modal, kesannya Barat 控制原料价格 dan kadar faedah pinjaman yang tinggi.

- 目标 解决原料出口价格的问题 dan 提高经济合作 dan teknikal di kalangan negara anggota tanpa bergantung kepada negara-negara maju.

- Suruhanjaya Selatan-Selatan (3G) – idea Dr Mahathir Mohamaad semasa Sidang Kemuncak NAM di Zimbabwe. Strateginya melalui 成立 Kumpulan 15 (G15). Sidang Kemuncak G15 pertama di Kuala Lumpur 1990.

- Projek 3S合作 dalam bidang sains dan teknologi, 成立 Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Selatan di Kuala Lumpur.

- Projek lain – 成立 Sistem Keistimewaan Perdagangan Global dan penubuhan kemudahan kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan.


E ) Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

-  Ibu pejabat – di Jeddah, Arab Saudi, hasil idea Tunku Abdul Rahman (Setiausaha Agung pertama OIC).

- Ahlinya -57 negara (semasa ditubuhkan) dengan 3 negara sebagai pemerhati.

- 目标 – mengeratkan hubungan negara Islam dalam 所有领域, bersuara satu nada bagi kepentingan umat Islam, 维持 perdamaian antara negara Islam serta 确保memastikan tempat suci Islam 被尊敬.

- Bantuan pasukan perubatan – ke Lubnan, Bosnia dan Afghanistan.

- 金钱援助 kepada negara Islam kurang maju – Sudan, Nigeria dan Vhad.

- Bank Pembangunan Islam金钱服务 kepada negara anggota termasuk negara kita Malaysia.

- UIA, Malaysia – bantuan penubuhannya, dan biasiswa kepada para pelajar OIC.

- Syor Malaysia – penggunaan dinar emas.

- Peranan Malaysia – perantara Iran-Iraq, isu Palestin, tuan rumah Persidangan Luar Biasa Menteri Luar OIC berkenaan takrif keganasan global dan tuan rumah Persidangan OIC 1974 dan 2003.

 

Malaysia Dalam Pertubuhan Serantau


A) Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA)

-  Faktor penubuhan – ancaman PKM di sempadan Malaysia/ Thailand dan 共产威胁 di Filipina. 成立 ASA hasil cadangan Tunku Abdul Rahman. 被成立 hasil mesyuarat 3 negara tersebut di Bangkok.

- 目标促进 kerjasama ekonomi, sains dan sosial. 给予和准备 kemudahan latihan dan penyelidikan dalam bidang sains dan teknologi. 保证安全 dan政治稳定 negara serantau.

- 不是很成功因为ASA dianggap sebagai pertubuhan antipemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia.

- Kesaingan pula timbul kerana perjanjian ketenteraan Malaysia dengan Britain, sementara Thailand dan Filipina pula dengan USA.

- Pertelingkahan Malaysia dan Filipina 关于 penubuhan Malaysia akhirnya membawa kepada pembubaran ASA.


B) MAPHLINDO

-  MAPHILINDO – cantuman nama tiga negara (Malaysia, Filipina, Indonesia).

- 目的友谊关系 serta 解决 pertelingkahan Malaysia-Filipina dan Malaysia-Indonesia.

- Indonesia 不同意 pembentukan Malaysia kerana mereka menganggap pembentukan Malaysia neokolonisme.  Filipina pula menuntut Sabah yang didakwa hak milik negara mereka.

- Malaysia mengadakan rundingan dengan Filipina dan Indonesia. Hasilnya penubuhan MAPHILINDO. Ketiga-tiga negara bersepakat memohon bantuan PBB untuk 得到意见rakyat Sarawak dan Sabah tentang penubuhan Malaysia. Indonesia dan Filipina 不满意dengan siasatan PBB dan 继续对抗Malaysia. Persengketaan yang berterusan ini 造成 MAPHILINDO tidak berperanan lagi.

 
C) Persatuan Negara-negara Asia Tenggara

-  Deklarasi Bangkok 1967 – penubuhan ASEAN.

- 目标维持政治稳定 Asia Tenggara, 帮助 antara satu sama lain dalam bidang 经济, 社会 dan 文化, 提高居民生活水平, 给予合作 dan 帮助 dalam bentuk latihan dan penyelidikan serta membuat hubungan dengan persatuan atau pertubuhan serantau dan antarabangsa.

- Keanggotaan – Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan Singapura.

- Tambahan ahli kemudian –Vietnam, Myanmar, Brunei, Laos, Kempuchea.

- Negara pemerhati – Papua New Guinea.

 
D) Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam ASEAN

-  Deklarasi Kuala Lumpur 1971宣布 ASEAN sebagai zon aman, bebas dan berkecuali (ZOPFAN).

- Tujuan ZOPFAN 维持和平 dan 政治稳定di Asia Tenggara (tidak bersekongkol dengan mana-mana blok Barat atau blok Timur)

- Vietnam menceroboh KampucheaASEAN 提议 kerajaan Demokratik Campuran Kampuchea pimpinan Putera Norodom Sihanouk.

- Mesyuarat Menteri-Menteri Luar (1984)ASEAN Zon Bebas Senjata Nuklear.

- Projek ASEAN –baja urea di Bintulu (Sarawak) serta di Acheh (Indonesia)

- Sidang Kemuncak ASEAN di Singapura (1992) – zon Kawasan Perdagangan, Bebas ASEAN (AFTA) yang 目的是消灭贸易限制di kalangan negara ASEAN 被宣布.

- Idea MalaysiaPerundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC) yang ditentang oleh negara-negara maju terutama USA, konsep ASEAN+3 (China, Jepun, Korea).

- Pertubuhan ASEAN-SEAMEO (pertubuhan menteri pelajaran), RECSAM (Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik) di Pulau Pinang.

- 其它合作- Tabung Kebudayaan ASEAN, Sukan SEA dan Tahun Melawat ASEAN 1992.


 Cabaran Masa Depan

A) Globalisasi

-  Globalisasi – “ Perubahan dunia tanpa sempadan kerana kepesatan atau kepantasan IT”

- 所有生活的重要方面 seperti 物品, 资本, 人力, 技能 dan价值观  menyeberangi sempadan dalam masa yang singkat. 这个改变全部因为科技进步特别是 ICT.

-2 看法 tentang 全球化

i. Berfaedah (kunci kepada 世界经济发展 pada masa depan)

ii. Tidak Berfaedah (meningkatkan jurang bandar/luar bandar dan  negara maju/membangun, 限制就业机会,减低生活水平  dan 远离社会发展

B) Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

-  ICT方式/工具 yang membolehkan 沟通过程 berlaku dengan迅速, 容易 dan 有效 tanpa mengira sempadan. Bagi menyahut 这个挑战, Malaysia telah 准备 prasarana ICT dan 进行 promosi penggunaan ICT.

- Bagi memenuhi hasrat Wawasan 2020, Projek MSC memulakan e-pendidikan, pemasaran tanpa sempadan, e-dagang dan penyiaran digital.

- Peralatan ICT baru seperti internet, teknologi telekomunukasi telefon mudah alih kini 成为催化剂 hubungan antara manusia dan antara negara, dan ia berlaku dalam jangka masa yang singkat.


C) Koridor Raya Multimedia (MSC)

-  Kerajaan Malaysia 鼓励 ICT kerana perlaksanaan k-ekonomi akan berjalan lancar dan seterusnya 国家经济发展 dan meletakkan Malaysia terbaik pada era globalisasi ini.

- MSC yang dilancarkan pada 27 Jun 1998, ialah kawasan yang mencakupi Kuala Lumpur City Center (KLCC) sehingga ke KLIA.

- MSC 被发展 berperingkat dan 将会涵盖全国.

- Tujuan MSC untuk memanfaatkan IT dan multimedia global, seterusnya melahirkan masyarakat bermaklumat.

 
D) K-ekonomi

-  K-ekonomi ialah 经济 berlandaskan pengetahuan merujuk kepada keupayaan seseorang 使用知识 bagi mencipta satu nilai baru yang 能够带来进步.

- Sebelum ini, dunia mengukur 国家的财富 berdasarkan simpanan emas, 殖民地 dan 天然资源. Kemudiannya beralih kepada jumlah hasil barangan pertanian atau industri.

- Ciri-ciri k-ekonomi – bersaing dalam 提高 mutu pengeluaran dan perkhidmatan, 科技 dan 工业berasaskan pengetahuan akan menjana 盈利, 生意进步, 工作 dan perkongsian pintar.

- 最有价值的资源 ialah modal intelek dan 有经验的员工. Modal intelek boleh dihasilkan melalui 丰富的知识, dan 高竞争力的精神.

- 有知识的人力 amat diperlukan 为了发展 industri berasaskan pengetahuan. Inovasi merupakan kunci utama yang menentukan kejayaan k-ekonomi dan ini 可以被达成melalui penyelidikan dan pembangunan (R&D). R&D akan 鼓励新的发明 dan pendaftaran paten.

 
E) K-masyarakat

-  K-masyarakat merujuk kepada masyarakat yang sentiasa membaiki dan memperkayakan diri dengan  ilmu pengetahuan agar terus dapat bersaing. Ini selari dengan konsep 终生学习.

- Prasarana K-Masyarakat khasnya pendidikan di Malaysia ditumpukan contohnya Sekolah Wawasan (培养团结 melalui interaksi murid pelbagai kaum yang berdaya saing) dan Sekolah bestari pula lengkap dengan IT.

- Kurikulum turut diubahsuai agar dapat melahirkan pelajar yang kreatif, dinamis, kritis dan analitis. Usaha ini diharapkan dapat melahirkan tenaga kerja yang 高教育, 高动力 dan 高技能.

2 条评论:

  1. 资料齐全非常棒,但如果可以全篇是马来文的话就会完美了

    回复删除

欢迎留言^^