广告链接

*广告*

2014年3月6日星期四

Contoh KBKK思维题 Sejarah SPM

BAB 1  KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,berikan dua kesan pengenalan sistem birokrasi Barat 
terhadap sistem pentadbiran Asia Tenggara

ü  Penubuhan Kerajaan Pusat

ü  Pentadbiran pusat diketuai gabenor General

ü  Raja kehilangan kuasa

ü  Pentadbiran dijalankan melalui biro

ü  Pegawai Barat dilantik menjadi ketua biro

ü  Beberapa jabatan ditubuhkan seperti pelajaran

ü  Pengenalan sistem Undang-undang Barat

ü  Pembesar tempatan kehilangan pengaruh

 

v  Pada pandangan anda, mengapakah ciri-ciri perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara   
bertukar menjadi lebih radikal?

ü  Pihak penjajah gagal memenuhi tuntutan yang dibuat

ü  Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penjajah

ü  Gerakan nasionalisme tahap pertama gagal

ü  Pemimpin ingin menuntut kemerdekaan

ü  Pemimpin ingin membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat


v  Pada pandangan anda, apakah iktibar yang diperoleh daripada perkembangan nasionalisme
yang berlaku di negara-negara Asia Tenggara.

ü  Perjuangan secara berorganisasi

ü  Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan

ü  Bersatu padu dalam perjuangan

ü  Sikap berdisiplin

ü  Gigih berusaha

ü  Tolong-menolong / bekerjasama

ü  Mempunyai semangat setia negara yang tinggi

ü  Kebijaksanaan pemimpin

 

v  Pada pendapat anda, mengapakah semangat nasionalisme perlu dipupuk sejak daripada bangku
sekolah lagi?

ü  Negara akan aman damai

ü  Rakyat hidup bersatupadu

ü  Wujud rasa sayangkan negara

ü  Mewujudkan kestabilan politik

ü  Rela mempertahankan maruah negara

ü  Memupuk perasaan bangga pada negara

ü  Memupuk taat setia kepada pemerintah

ü  Dapat mengekalkan kedaulatan negara

ü  Rakyat mematuhi undang-undang negara

ü  Memperkukuhkan taat setia rakyat pada negara

 

v  Sebagai seorang warganegara, berikan bukti bahawa anda cintakan negara Malaysia.

ü  Mengibarkan bendera

ü  Menghormati lagu kebangsaan / lambang-lambang negara

ü  Mengamalkan prinsip Rukun Negara

ü  Berdisiplin / menghormati undang-undang

ü  Menghormati perlembagaan

 

v  Sebagai seorang warganegara Malaysia, apakah peranan anda untuk mengukuhkan institusi
pemerintahan negara?

ü  Mengukuhkan kepimpinan negara

ü  Mengisi kemerdekaan dengan kemajuan

ü  Sentiasa memberi sokongan kepada pemerintahan negara

ü  Membentuk permuafakatan antara rakyat dan  institusi pemerintahan

ü  Berganting bahu membantu dan menyokong institusi pemerintahan

ü  Mewujudkan perpadaun dalam kalangan rakyat berbilang kaum

ü  Memupuk perasaan setia /cinta akan negara

ü  Bersifat patriotik


BAB 3  KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

v Pada pendapat anda, apakah amalan yang patut dicontohi bagi menjamin keutuhan bangsa dan negara kita.

ü  Bijaksana

ü  Perundingan

ü  Perundangan

ü  Pakatan Murni

ü  Amalan bekerjasama

ü  Pemuafakatan antara pemimpin dengan pemimpin

ü  Pemuafakatan antara pemimpin dengan rakyat

 

v  Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mempertahankan kedaulatan warisan
Kesultanan Melayu?

ü  Mempertahankan kedaulatan negara

ü  Menjaga keamanan negara

ü  Melindungi kepentingan rakyat

ü  Menjamin kesentosaan sistem pemerintahan

ü  Menjamin taat setia rakyat

ü  Melahirkan masyarakat bersatu padu / perpaduan kaum / perpaduan negara

ü  Menjadi lambang/simbol/tanda /identiti /negara

 

v  Pada pandangan anda, mengapakah institusi Kesultanan Melayu perlu dipertahankan

ü  Lambang perpaduan

ü  Lambang taat setia rakyat

ü  Memelihara agama Islam

ü  Lambang ketuanan orang Melayu

ü  Memelihara warisan bangsa

ü  Asas pembentukan negara dan bangsa

ü  Asas pemerintahan Raja Berperlembagaan

ü  Memelihara keharmonian rakyat berbilang kaum

ü  Memelihara hak istimewa orang Melayu

 

v  Mengapakah kita perlu mengekalkan institusi kesultanan di negara kita?

ü  Payung negara

ü  Ketuanan Melayu

ü  Ketua agama Islam

ü  Lambang perpaduan

ü  Lambang kedaulatan negara

ü  Simbol keutuhan negara

ü  Mengekalkan keharmonian

ü  Tonggak keagungan kerajaan Malaysia

ü  Memelihara hak keistimewaan orang Melayu

ü  Memelihara agama Islam sebagai agama rasmi

      negara

v  Pada pandangan anda, apakah kepentingan lambang-lambang negara kepada kerajaan
Kesultanan Melayu Melaka?

ü  Menjadi identiti sesebuah negara

ü  Penyatuan negara dan bangsa

ü  Warisan Kerajaan Kesultanan Melaka

ü  Melambangkan kebesaran sultan

ü  Lambang kebesaran / kedaulatan kesultanan Melayu

 

v  Mengikut pengetahuan sejarah anda mengapakah Undang-undang Tubuh Terengganu
diwujudkan?

ü  Mengekalkan amalan sistem monarki

ü  Menjamin sistem pentadbiran yang berkesan

ü  Menghalang British meluaskan kuasanya  di Terengganu

ü  Menggambarkan kebijaksanaan pemerintah Terengganu

ü  Sebagai benteng untuk mengekalkan kedaulatan negari Terengganu

ü  Mewujudkan keyakinan kepada pemerintah yang berdasarkan keadilan

 

v  Pada pendapat anda, apakah isu-isu yang menjadi panduan untuk merangka perlembagaan yang mantap di negara kita?

ü  Menjaga hak asasi manusia

ü  Mengukuhkan perpaduan antara kaum

ü  Agama Islam sebagai agama rasmi negara

ü  Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

ü  Mengukuhkan taat setia rakyat kepada negara

ü  Mengambil kira kedudukan Raja-Raja Melayu

ü  Mengambil kira hak istimewa orang Melayu

ü  Memantapkan sistem pentadbiran / pemerintahan

ü  Mengutamakan kebajikan semua golongan rakyat

 

v  Sebagai generasi muda, mengapakah anda perlu menghormati perlembagaan negara?

ü  Undang-undang tertinggi yang menjadi asas pembentukan kerajaan

ü  Perlembagaan menjamin kestabilan negara

ü  Perlembagaan memenuhi aspirasi rakyat

ü  Dapat mengelak perbalahan antara kaum

ü  Dapat mengelak perbalahan antara agama

ü  Menjamin taat setia rakyat kepada negara

ü  Perlembagaan menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat

ü  Perlembagaan dapat mengelak berlakunya kacau  bilau dalam negara


BAB 4  PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA       

v  Apakah iktibar yang anda peroleh daripada pemimpin Melayu dalam merealisasikan
pembentukan Persekutuan Tanah Melayu.

ü  Kerjasama dalam kalangan raja-raja Melayu

ü  Kerjasama mempertahankan bahasa Melayu

ü  Kerjasama antara pemimpin-pemimpin Melayu

ü  Mengukuhkan perpaduan dalam kalangan pemimpin

ü  Berpegang kepada peribahasa seperti aur dengan tebing

ü  Mempercepatkan semangat perjuangan menuntut  kemerdekaan

 

v  Mengapakah perlu wujudnya kerjasama antara Raja-raja dan pemimpin pada hari ini?

ü  Menjamin keadilan sejagat

ü  Menggalakkan perpaduan kaum

ü  Mengelakkan rasa tidak puas hati antara kaum

ü  Supaya pembangunan dinikmati bersama

ü  Mewujudkan semangat kebersamaan

ü  Mewujudkan kestabilan politik

ü  Mewujudkan keamanan negara

 

v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah manfaat yang diperolehi oleh orang Melayu hasil
pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948?

ü  Kuasa raja-raja Melayu dikembalikan

ü  Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan

ü  Status quo negeri-negeri Melayu dilindungi

ü  Syarat kerakyatan kepada orang dagang diperketatkan

 

v  Pada pandangan anda, mengapakah orang Melayu boleh menerima Persekutuan Tanah
Melayu 1948?

ü  Kuasa dan kedudukan sultan dipulihkan

ü  Pembahagian kuasa yang jelas antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri

ü  Kerakyatan tidak diberi sewenang-wenangnya

ü  Orang Melayu diakui ketuanannya

ü  Negeri-negeri Melayu mendapat perlindungan

ü  Memartabatkan kedudukan Islam

ü  Adat istiadat Melayu dimartabatkan

 

v  Pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi ke atas Tanah Melayu sekiranya
Persekutuan Tanah Melayu 1948 tidak dibentuk?

ü  Orang Melayu memberontak

ü  Kedudukan agama Islam dicabar

ü  Tanah Melayu menjadi jajahan British

ü  Raja-raja Melayu kehilangan kedudukan

ü  Pendidikan orang Melayu semakin terabai

ü  Ekonomi negara dikuasai oleh orang dagang

ü  Status quo orang Melayu sebagai peribumi tercabar

 

BAB 5    PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA

v  Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah pemimpin Melayu dan bukan Melayu menyokong
Pakatan Murni di Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.

ü  Mereka menyedari bahawa pakatan ini akan mewujudkan perpaduan yang jitu antara kaum di
Persekutuan Tanah Melayu

ü  Menerusi Pakatan Murni keharmonian kaum dapat dicapai

ü  Membolehkan sebuah kerajaan demokrasi dengan konsep Raja Berperlembagaan dibentuk


v  Pada pendapat anda, bagaimanakah kita boleh menerapkan unsur-unsur pakatan murni dalam
kehidupan seharian?

ü  Menghasilkan perpaduan kaum

ü  Wujudkan kerjasama dalam kalangan masyarakat berbilang kaum

ü  Wujud permuafakatan politik antara kaum

ü  Wujud parti berbilang bangsa

ü  Menyokong pelaksanaan sekolah wawasan

ü  Menggunakan bahasa kebangsaan

ü  Mengamalkan budaya kebangsaan

 

v  Sebagai warganegara Malaysia, bagaimanakah kita dapat mengekalkan kemerdekaan negara?

ü  Menghargai kebijaksanaan pemimpin negara

ü  Mendukung konsep kerjasama /toleransi

ü  Kemakmuran negara dipelihara

ü  Bersatupadu / perpaduan

ü  Taat kepada pemerintah / kerajaan

ü  Mengamalkan rasa hormat menghormati

ü  Mengadakan rundingan / pemuafakatan

ü  Saling faham memahami

 
v  Pada pandangan anda, apakah tanggungjawab warganegara dalam memelihara kemerdekaan
negara?

ü  Menjaga keamanan negara

ü  Menjaga nama baik negara

ü  Menjaga keamanan negara

ü  Menjaga keharmonian kaum

ü  Mengharumkan nama negara

ü  Mewujudkan perpaduan kaum

ü  Meningkatkan kemajuan ekonomi

ü  Merealisasikan konsep satu Malaysia

 

v  Jelaskan peranan generasi muda hari ini dalam mengukuhkan perpaduan masyarakat berbilang
kaum.

ü  Menyertai aktiviti sukan

ü  Saling kunjung-mengunjung semasa perayaa kaum

ü  Pengaulan / aktiviti melibatkan pelbagai kaum

ü  Menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)

ü  Menghayati perjuangan tokoh-tokoh terdahulu dalam meningkatkan perpaduan

 

v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah tindakan Tunku Abdul setelah memenangi
pilihanraya pada tahun 1955 sehingga mencapai kemerdekaan

ü  Membentuk kabinet

ü  Menuntut kemerdekaan

ü  Berunding dengan pihak British

ü  Mengetuai rombongan ke London

ü  Membuat pengisytiharan tarikh kemerdekaan

 

v  Kemerdekaan Tanah Melayu 1957 adalah hasil kebijaksanaan pemimpin nagara. Pada pandangan
anda, apakah pendekatan terbaik dalam memastikan kemerdekaan yang kita nikmati akan terus
dipelihara?

ü  Mendukung konsep kerjasama

ü  Tolak ansur / toleransi antara pelbagai kaum

ü  Memelihara perpaduan antara kaum

ü  Menyelesaikan masalah hubungan antara kaum melalui meja rundingan

ü  Bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat

ü  Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung

 

BAB 7  SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

v  Bagaimanakah perlembagaan negara dapatmemperkukuhkan perpaduan dan keamanan
negara kita, Malaysia?

ü  Wujud pakatan murni

ü  Keharmonian kaum dapat dicapai

ü  Negara dapat dibentuk tanpa pertumpahan darah

ü  Wujud sebuah negara yang berdaulat

ü  Bertoleransi dalam kalangan masyarakat

ü  Mengutamakan keamanan

 

v  Berikan cadangan kepada generasi muda hari ini supaya mereka menjadi  warganegara Malaysia  
yang berupaya mendaulatkan institusi ParlimenMalaysia.

ü  Setia kepada raja dan negara

ü  Memperkasa perpaduan kaum

ü  Menjadi manusia berilmu pengetahuan

ü  Patuh kepada undang-undang negara

ü  Tidak menghina instituís beraja dalam negara

 

v  Bagaimanakah anda menunjukkan ketaatan kepada raja dan negara Malaysia?

ü  Tidak memburuk-buruk nama negara

ü  Sanggup berkorban untuk tanah air

ü  Tidak menderhaka kepada raja dan negara

ü  Bersatupadu / bertoleransi / bekerjasama

ü  Mematuhi undang-undang dan perlembagaan negara

ü  Sentiasa bersyukur pada kemakmuran negara

ü  Mengibarkan bendera Malaysia pada bangunan kerajaan

 

v  Pada pandangan anda, mengapakah perlu wujudnya hubungan baik antara Kerajaan    
Persekutuan dengan Kerajaan Negeri?

ü  Membantu mengurangkan perbalahan antara etnik

ü  Hubungan baik perlu dipupuk untuk menjamin keharmonian

ü  Sentiasa mengamalkan toleransi untuk kepentingan bersama

ü  Satu kaedah menyatupadukan pelbagai wilayah dan berasingan

ü  Dapat membentuk Kerajaan Persekutuan yang stabil dan berwibawa

 
v  Mengapakah pemerintah Malaysia memilih untuk membentuk negara persekutuan.

ü  Menyatukan wilayah yang berasingan

ü  Membentuk kerajaan yang stabil

ü  Mewujudkan kecekapan pentadbiran

ü  Mengukuhkan pentadbiran

ü  Memajukan ekonomi

 

v  Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakanadalah merujuk kepada hasrat YAB Perdana
Menteri Malaysia untuk melahirkan ’Konsep Satu Malaysia’ Jelaskan peranan generasi muda Malaysia dalam merealisasikan hasrat tersebut.

ü  Saling menghormati

ü  Mewujudkan perpaduan

ü  Mempunyai sahsiah yang baik

ü  Bertanggungjawab / akauntabiliti

ü  Melahirkan persaingan yang sihat

ü  Menjalinkan kerjasama / saling membantu

 

v  Pada pendapat anda, apakah kepentingan Jata Negara kepada kita?

ü  Bersatu padu

ü  Sanggup berkorban

ü  Kecintaan terhadap tanah air

ü  Supaya rakyat sentiasa bersemangat

ü  Mempertahankan kedaulatan negara

 

v  Mengapakah lambang-lambang negara perlu diwujudkan?

ü  Menunjukkan kesetiaan

ü  Supaya rakyat bersatu padu

ü  Supaya rakyat sentiasa bersemangat

ü  Membangkitkan semangat perjuangan

ü  Menunjukkan kecintaan terhadap tanah air

ü  Menunjukkan kesanggupan untuk berkorban

 

v  Sebagai generasi masa kini, bagaimanakah anda menghayati dan menghormati lambang-lambang
negara Malaysia?

ü  Menghayati maksud lambang-lambang

ü  Mengibarkan jalur gemilang dalam majlis rasmi

ü  Sentiasa berbangga dengan lambang-lambang

ü  Berdiri tegak apabila lagu kebangsaan dinyanyikan

ü  Menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat

ü  Memelihara kedudukan jalur gemilang supaya tidak dihina

 

v  Sebagai seorang warganegara yang setia kepada negara, apakah tindakan yang perlu
diambil terhadap mereka yang membakar bendera negara?

ü  Melucutkan kewarganegaraan

ü  Menjalani sesi kaunseling

ü  Dikenakan denda

ü  Mengenakan perkhidmatan masyarakat

ü  Dibuang daerah / negeri

ü  Dikenakan hukuman penjara

 

PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

v  Dasar-dasar pendidikan yang dilaksanakan di negara kita adalah bermatlamatkan perpaduan.
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah perpaduan boleh dicapaimelalui dasar-dasar
pendidikan?

ü  Belajar di sekolah yang sama

ü  Menggunakan bahasa pengantar yang sama

ü  Menggunakan kurikulum yang sama

ü  Pelajar daripada kaum berlainan boleh berinteraksi melalui kokurikulum

 
v  Jelaskan peranan generasi muda hari ini dalam usaha memperkasa perpaduan bangsa.

ü  Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara

ü  Mengamalkan dasar Pendidikan Kebangsaan

ü  Mengamalkan dasar kebudayaan kebangsaan

ü  Merealisasikan sukan sebagai alat perpaduan

ü  Menyemarakkan semangat patriotisme melalui sukan / kokurikulum

 

v  Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah semangat perpaduan dapat dipupuk melalui aktiviti
kokurikulum di sekolah?

ü  Menggunakan bahasa kebangsaan semasa berkomunikasi

ü  Mengamalkan budaya yang baik

ü  Menghormati aktiviti kebudayaan kaum lain

ü  Mengadakan aktiviti perkhemahan pelbagai kaum

 

v  Sebagai pelajar, apakah peranan anda dalam merealisasikan wawasan 2020?

ü  Belajar bersungguh-sunggu

ü  Menyanjung tinggi budaya bangsa

ü  Patuh kepada ajaran agama yang dianuti

ü  Berusaha mengekalkan kemajuan negara

ü  Mewujudkan perpaduan pelajar pelbagai kaum

ü  Pelajar perlu melibatkan diri dalam pengisian wawasan


BAB 9  MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

v  Sekiranya anda dilantik menjadi pemimpin Malaysia, apakah tindakan yang perlu anda
lakukan untuk mengelakkan berlakunya peperangan?

ü  Mematuhi dan mengamalkan undang-undang

ü  Menghormati dan tidak mencabar hak orang lain

ü  Menanam kesedaran pentingnya keamanan

ü  Berbaik-baik dengan semua negara

ü  Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar

 

v  Andaikan anda menjadi pemimpin negara pada hari ini, berikan cadangan untuk mengelakkan
berlakunya Perang Dunia Ketiga.

ü  Penggunaan atom kimia diharamkan

ü  Krisis antarabangsa diselesaikan di meja rundingan

ü  Hubungan perdagangan yang adil wajib dilaksanakan

ü  Hubungan diplomatik yang baik sentiasa dijalin antara negara

ü  Tiada negara boleh campur tangan dalam hal negara lain

 

v  Pada  pengetahuan sejarah anda, nyatakan empat sumbangan Malaysia kepada
Pertubuhan Persidangan Islam (OIC).

ü  Bantuan OIC untuk menubuhkan UIAM

ü  Mendapat pinjaman  daripada Bank Pembangunan Islam

ü  Menjadi tuan rumah Persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2004

ü  Mengesyorkan penggunaan dinar emas dalam urusan perdagangan

ü  Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama

 

v  Pada pengetahuan sejaran anda, apakah usaha-usaha yang diambil untuk mengatasi masalah
Negara-Negara Selatan?

ü  Meningkatkan kerjasama antara negara

ü  Membantu ekonomi negara yang miskin

ü  Meningkatkan pasaran / jual beli antara negara

ü  Meningkatkan kemudahan dan infrastruktur

 
v  Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia menentang Dasar Aparteid di Afrika Selatan?

ü  Menyalahgunakan hak asasi manusia

ü  Menafikan hak sama rata

ü  Bersifat perkauman

ü  Dasar menindas

ü  Pemerintahan yang zalim

ü  Tidak berperikemanusiaan

 

v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah Malaysia perlu mengadakan
hubungan yang baik dengan negara jiran di rantau Asia Tenggara?

ü  Memajukan sektor pelancongan

ü  Menyediakan latihan dan penyelidikan

ü  Menyemarakkan lagi bidang kebudayaan

ü  Menjamin keselamatan daripada ancaman luar

ü  Meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan

ü  Mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara

 

v  Pada pandangan anda, apakah kelebihan Malaysia menjalin hubungan luar dengan
semua negara.

ü  Memelihara kesejahteraan rakyat

ü  Memelihara kestabilan politik negara

ü  Membangunkan ekonomi negara

ü  Meningkatkan kemajuan sosial

ü  Menjamin keselamatan negara

ü  Meningkatkan kemajuan perdagangan

 

v  Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia perlu menyertai pertubuhan-pertubuhan
antarabangsa / dunia?

v  Mengapakah negara kita perlu memupuk hubungan luar dengan negara-negara
di peringkat antarabangsa?

ü  Mengekalkan kedaulatan negara

ü  Memupuk kesejahteraan dunia

ü  Memelihara kepentingan nasional

ü  Berbaik-baik dengan semua negara

ü  Menjamin keselamatan rakyat dan negara

 
 
v  Pada pandangan anda, mengapakah Malaysia mengambil pendekatan yang berhati-hati dalam
menentukan dasar luarnya?

ü  Menjamin keselamatan rakyat

ü  Memelihara kepentingan nasional

ü  Menggalakkan pembangunan

ü  Mengekalkan kedaulatan negara

ü  Menggalakkan kemajuan ekonomi

ü  Mengekalkan keamanan sejagat

 

v  Pada pandangan anda, apakah kepentingan k-masyarakat kepada rakyat Malaysia?

ü  Mampu bersaing di peringkat antarabangsa

ü  Mampu menguasai ilmu terkini

ü  Menjadi masyarakat yang kreatif

ü  Mencipta teknologi baru

ü  Menguasai bahasa asing

ü  Melahirkan masyarakat yang bermaklumat

ü  Negara akan mencapai taraf negara maju 

 

v  Pada pendapat anda, mengapakah kerajaan memperkenalkan projek Koridor Raya  
Multimedia.

ü  Memanfaatkan perkembangan teknologi maklumat

ü  Memulakan e-pendidikan, pemasaran tanpa sempadan, e-dagang dan penyiaran digital

ü  Menggalakkan perkembangan ICT

ü  Menggalakkan penggunaan ICT secara positif

ü  Pelaksanaan ekonomi berlandaskan pengetahuan (K-ekonomi) berjalan lancar

ü  Membangunkan ekonomi negara

ü  Meletakkan Malaysia dalam posisi yang lebih baik pada era globalisasi

ü  Melahirkan masyarakat yang bermaklumat

 

v  Sebagai pelajar, apakah langkah-langkah yang perlu anda  lakukan bagi menghadapi cabaran   
globalisasi?

ü  Menambah ilmu

ü  Memperkukuhkan jati diri

ü  Menghindari gejala buruk

ü  Memajukan / mempelajari ICT

ü  Mengamalkan gaya hidup yang sihat

ü  Bermotivasi tinggi / kemahiran tinggi

ü  Bersifat inovatif / kreatif / dinamis / kritis

ü  Melakukan penyelidikan dan pembangunan (R&D)

ü  Mementingkan agama / akhlak dalam kehidupan

 

v  Berdasarkan pengetahuan anda, apakah langkah yang diambil oleh Malaysia dalam
menghadapi cabaran globalisasi.

ü  Menggalakkan penciptaan baru

ü  Menyediakan peruntukan kewangan yang besar

ü  Menyediakan prasarana untuk pertumbuhan k-masyarakat

ü  Membangunkan dan menyusun semula sistem pendidikan

ü  Perlaksanaan ekonomi berlandaskan pengetahuan (k-ekonomi)

ü  Menggalakkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D)

 

v  Era globalisasi memperlihatkan hubungan antarabangsa menjadi lebih giat dan penuh cabaran.
Sebagai seorang pelajar, apakah usaha yang perlu anda lakukan supaya Malaysia terus bersaing dari segi ekonomi dan sosial di peringkat dunia?

ü  Mencari ilmu pengetahuan berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi / Information
and Communicatioan Technology (ICT)

ü  Mendalami ilmu perniagaan dalam skop yang luas /dunia tanpa sempadan

ü  Menyediakan diri untuk menceburi diri dalam pelaburan modal intelek

ü  Melibatkan diri dalam perkembangan teknologi

ü  Meneroka ilmu teknologi untuk mendapatmaklumat

ü  Mempunyai jati diri / nilai kemanusiaan yang tinggi

ü  Sentiasa bersedia menerima perubahan

 

v  Apakah tindakan yang sepatutnya diambil oleh generasi muda Malaysia untuk memastikan
mereka terus menguasai Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)?

ü  Memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan

ü  Menguasai segala bidang kemahiran tinggi /teknologi

ü  Memelihara jati diri

ü  Meningkatkan disiplin diri

ü  Membina semangat / daya saing yang tinggi

ü  Mengamalkan konsep pembelajaran sepanjang hayat

ü  Memanfaatkan prasarana ICT dalam sekolah / Sekolah bestari

ü  Melahirkan generasi yang inovatif

ü  Merangsang ciptaan / penemuan baru

1 条评论:

  1. 谢谢你,这些对我来说有很大的帮助。

    回复删除

欢迎留言^^