广告链接

*广告*

赖老师-专页 (按个赞)

2013年3月20日星期三

Tingkatan 4 - Bab 2: Peningkatan Tamadun 文明的提升

Apakah Peningkatan Tamadun?
- kemampuan manusia menggunakan pemikiran mereka untuk mengawal dan menggunakan sepenuhnya alam persekitaran.

- ia akan membawa kepada kehidupan yang lebih majudan kompleksberbanding sebelumnya.
[人类用自己的思想和运用环境的能力来使自己的生活更]
- Peningkatan ini berkaitan dengan kemahiran menghasilkan idea baru dari aspek sosial, politik dan ekonomi.

1) Latar Belakang Tamadun文明的

Tamadun Yunani希腊文
- berkembang di Semenanjung Greecedan pulau-pulau di sekitarnya yang dikelilingi laut Mediterranean地中dan Aegen.
Ciri-ciri Negara kota Tamadun Yunani:
-Petempatan bermula di negara kota atau polis [城邦] -hasil gabungan beberapa bandar dan kampung.
- terdapat banyak negara
kota terkenal seperti Athensdan Sparta斯巴yang terletak berhampiran Laut Mediterranean.

- Setiap polis mempunyai
a. acropolis yang menempatkan bangunan kerajaan dan pusat keagamaan
b. agora - tempat pertemuan rakyat (
人民聚在一起的地方)- pusat ekonomi
c. Kawasan pertanian di luar kota - yang men
yediakan keperluan kepada penduduk dalam kota

-
Dalam kota mengandungi sebuah pasar, kubu, kuildan istana.
-
Setiap negara kota memiliki corak pemerintahan dan undang-undang tersendiri serta mempunyai beberapa tuhan.

- Masyarakat dalam negara kota sentiasa bersatu padu tetapi peperangansering berlaku antara negara-negara kota.

Tamadun Rom罗马文
-bermula di kawasan Bukit Palatine帕拉蒂尼yang berhampiran Sungai Tiber台伯di lembah Latium拉齐奥yang didiami oleh masyarakat Latin.
- Ia berkembang semasa pemerintahan Romulus
罗穆卢.

- Kemudian, majlis pembandaran
市政区diwujudkan di setiap bandar, fungsinya:
i. menjalankan pentadbiran tanpa gangguan pentadbiran pusat
中央行政di Rom罗马.
ii. membawa kepada kemajuan dan keseleseaan hidup

- pembinaan bandar terancang
城市dengan pelbagi kemudahan - lengkap dengan bekalan air, sistem pemanas加热系,rumah ibadat宗教场,teater, sarkas马戏,tempat forum地方论,rumah mandi awam公共浴dan istana.
- contohnya Bandar Pompei
lengkap dengan pejabat, dewan, perpustakaan, rumah ibadat, makhamah, pintu gerbang, Colloseum, paip bawah tanah, saliran, terusan, industri dan pengangkutan. - Penduduknya seramai 50 ribu orang pada tahun 80 M.

 
Tamadun India文明
- Kedatangan orang Aryan雅利安membentuk zaman Vedik吠陀时sempena kelahiran nama kitab–kitab Veda吠陀经.
-wujudnya agama Hindu pada zaman Vedik ini.
-Kemudian masyarakat tamadun ini berpindah ke Lembah Ganges恒河流.
- Pada masa ini, golongan pemerintah ialah raja.

-Terdapat 2 bentuk kerajaan terbentuk:
i. Janapada (kerajaan kecil): bersifat kepuakan& tiada raja
ii. Mahajanapada (kerajaan besar): diperintah oleh raja

-Chandragupta Maurya旃陀罗孔kemudiannya menyatukan kerajaan-kerajaan kecil menjadi empayar pertama di India di bawah Dinasti Maurya孔雀王(menyatukan utara India).
-Kemuncak kegemilangan dinasti ini ketika pemerintahan zaman Asoka阿育时代.

Tamadun China中国文
-Letakan – di Lembah Hwang Ho黄河hingga ke selatan China.
-perluasan kuasa dengan kemunculan Empayar pertama ialah Dinasti Chin 秦朝
-Maharaja Shih Huang Ti 秦始皇 merupakan pengasas Dinasti Chin
-Beliau berjaya meluaskan empayar jajahan takluknya hingga ke Sg.Merah di Vietnam.
- Jajahan yang luas disatukan di bawah pentadbiran pusat.

2) Pemerintahan dan Pentadbiran政和管

Tamadun Yunani希腊文
-Bentuknya berubah-ubah seperti monarki, oligarki寡头政,aristokrasi, diktatordan akhirnya demokrasi.
- Di Athens mulanya mengamalkan sistem beraja. Raja menjadi ketua hakim, ketua tentera dan ketua agama. Beliau dibantu oleh konsul领事yang terdiri daripada golongan kaya有钱人.
- Kemudian kuasa konsul menjadi semakin kuat dan kuasa raja merosot – raja dipilih tetapi kuasa terhad. Beberapa orang konsul memerintah领导, sistem ini dinamakan oligrarki.

- Kemudian lahir aristokrat 贵族di kalangan konsul tadi yang memiliki kuasa besar有很大的权力, sistem ini ialah aristokrasi.
- Kemudian berlaku rampasan kuasa kerana rakyat tidak puas hati – maka muncul sistem Tirani–diperintah oleh diktator yang daripada kalangan golongan kaya atau tentera.
- Rampasan kuasa ini ditentang oleh aristokrat – maka muncullah demokrasi.
Sistem demokrasi di Athens:
- terdapat Dewan Perhimpunan中央大dan Majlis评议.
- Semua warganegara lelaki dewasa Athens berpeluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan selama 6 bulan hingga 1 tahun. Dewan ini bersidang3 kali setahun. Ahli Dewan boleh mengemukakan cadangandasar kerajaan, tetapi keputusan di kendalikan oleh Majlis. Ahli Majlis, Majistretdan Juri陪审dilantik oleh dewan, maka dewan berkuasa penuh ke atas ketiga-tiganya.
-Negara kota yang mengamalkan sistem raja berkuasa mutlak tidak mengamalkan sistem demokrasi.
-Sistem Pemerintahan Tentera di Sparta斯巴 -Sistem pertahanan diberikan perhatian amat penting. Anak lelaki dilatih dari awal untuk menjadi askar. Berjaya melahirkan tentera yang bersemangat patriotik dan handal.


Tamadun Rom罗马文
- Bermula dengan sistem beraja berkuasa mutlak.
- Raja-raja berketurunan Etruscan (bukan keturunan Latin tempatan不是来自当地的拉丁社会).
- Patrician (bangsawan贵族) mengetuai pemberontakan 造反masyarakat Latin menjatuhkan raja Etruscan伊特鲁里.
- Kemudian dibentuk sistem Republik共和– dua konsul dilantik oleh Dewan Senat参议supaya tiada yang lebih kuasa没有人有最高的权利. Konsul dibantu oleh Dewan Senat (bangsawan) bagi membincangkan hal pentadbiran dan perundangan. Konsul dilantik di kalangan ahli Dewan Senat yang biasanya praeotor (pemerintah tentera). Di bawah Dewan Senat ialah Dewan perhimpunan (diwakili oleh semua rakyat Rom). Keputusan Dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan untuk diluluskan.

- Pemerintahan bercorak empayarketika Julius Caesar朱利叶斯·凯 – berlaku selepas perluasan kuasa ke Macedonia马其, Yunani希腊,Mesir埃及 hingga ke Brittania布里塔尼dan Jerman. Wilayah kecil telah disatukan di bawah pentadbiran pusat. Julius Caesar menamatkan sistem republik dan menjadi diktator独裁dengan menguasai tentera dan Senat. Julius menggunakan gelaran maharaja.

- Augustus奥古斯memerintah dengan gelaran maharaja. Membentuk empayar keamanan的帝国kepada Rom. Zaman kegemilangan Pax Romana[Keamanan Rom]meliputi benua Asia亚洲大,Afrikadan Eropah.


Tamadun India文明
Dua bentuk kerajaan:
i. kerajaan kecil ( kepuakan/tiada raja ) [janapada]
ii. kerajaan besar ( diketuai raja seperti kerajaan Kashi,Kosala憍萨罗) [manajanapada].

- Raja bekuasa mutlak. Kedudukan raja diperkukuhkan dengan kepercayaan upacara ritual.
- Raja dianggap suci dan harus dihormati. Golongan Brahmin婆罗menjadi penasihat raja dan Golongan Ksyatria menjadi pemerintah tertinggi.

- Pemerintahan empayar – Raja Chandragupta Maurya menjadi maharaja. Membentuk empayar pertama di Hindu. Empayar ini meliputi dari Teluk Benggala孟加拉ke Pergunungan Hindu Kush. 兴都库什山Ibu negaranya ialah Pataliputra.
- Kegemilangan Dinasti Maurya孔雀王ketika pemerintahan Asoka阿育.Menamatkan perang saudara内战 selepas kematian ayahnya, Bindusara. Menakluk Kalinga卡林.Menekankan kedamaian dan kemajuan sosial selepas Perang Kalinga.- Membentuk kedamaian menakluk melalui penyebaran agama Buddha . Membentuk birokrasi pentadbiran行政.

Tamadun China中国文
- Sistem feudal封建bertukar kepada pentadbiran pusat kerana perluasan kuasa empayar Dinasti Chin.
- Konsep raja menjadi maharaja.
- Maharaja membentuk birokrasi awam dan melantik pegawai di kalangan rakyat. Perlantikan dibuat oleh jawatankuasa perkhimatan awam berasaskan peperiksaan awam. Sistem ini diwujudkan oleh Dinasti Han, tokoh pentingnya ialah Shih Huang Ti.

3)Perundangan

Tamadun Yunani希腊文
-Fungsi Dewan Perhimpunan: menggubal undang-undang
- Kepentingan undang-undang diterangkan oleh Plato
柏拉dalam bukunya, Republic共和
- Menurut Plato dalam bukunya, Republicmengatakan negara harus diperintah oleh ahli falsafah
哲学家 kerana ahli falsafah cekap 高效, terbaik dan berupaya menggubal undang-undang

Tamadun Rom罗马文
- Hukum Kanum 12 ialah Undang-undang Rom yang pertama.
-
Ia dipahat pada kayu papan 12 dikenali sebagai Papan Dua Belas.
- Ia diletakkan di tempat awam.
- Lahir pada zaman Republik, kemudian Maharaja Justinian查士丁皇帝mengemaskini dan membukukan undang-undang .
- Beliau akhirnya最后melahirkan Kod Undang-Undang Rom罗马yang dikenali sebagai aka Undang–Undang Justinian.

- 这个undang-undang terdiri daripada 3 bahagian:
- undang-undang sivil
民事
- undang-undang rakyat
- undang-undang natural

Prinsipnya
:
i.semua orang sama di sisi undang-undang (
人人平等 )
ii. seseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah (
如果没有证据就不能证明某个人有罪)
iii. keadilan
公正terhadap setiap orang
iv. hukuman berasaskan bukti yang cukup
足够的证据
Tamadun India文明
-Dharma Sastraialah kitab undang-undang Hindu tertua.
- Raja memelihara kesucian dan kedaulatan undang-undang.
- Denda kesalahan bergantung keseriusan kesalahan.

-Brahmin婆罗ialah golongan dominan 统治dalam hal undang kerana mereka mahir tentang undang-undang berkaitan hal keagamaan.
-
Ketika Dinasti Maurya孔雀王 [那个Chandragupta的年代] : undang-undang disampaikan sebagai titah dan perintah diraja
-
那些titah perintah diukir pada tiang batu (dikenali sebagai Tiang Asoka) [因为是在当时Asoka领导时建的] yang berpegang kepada kesejahteraan rakyat.

Tamadun China中国文
- berteraskan dua prinsip utama:i. Hukuman berat [对那些犯法的人]
ii. Bercorak kolektif
[牵涉到家人, 抄家灭族那种]

- berteraskan falsafah Legalisme
法家哲yang digubal dan diperkenalkan oleh Han Fei Tzu 韩非子
-
根据这个falsafah, undang-undang tegas严厉的法律 dapat mengawal tingkah laku manusia
-
Undang -undang tidak harus wujud rasa belas kasihan (不应该有同情心)dan penguatkuasaannya perlu dipelihara.
- Sebaliknya ajaran Confucius孔子的教menekankan raja berpekerti baik良好的品德dan raja perlu menjaga keharmonian 和谐manusia serta masyarakat.

 

Tamadun Yunani希腊文
-Kerajaan Macedonia马其dan Yunani disatukan di bawah pemerintahan Philip II菲利普二.
- Alexander The Great
亚历山大大meluaskan lagi jajahan takluknya ke seluruh kawasan Laut Mediterranean 地中海 (menguasai Parsi,Mesir埃及,TurkistanSamarkand撒马尔dan seluruh kawasan Laut Mediterranean)
- Beliau menyebarkan kebudayaan Hellenistik
古希(campuran kebudayaan Yunani, Parsi dan budayaTimur yang lain) ke Itali意大利, Iskandariah亚历山德里dan Antioch安提.

-
Empayar Yunani berakhir dengan :
i: kematian Alexander The Great
ii. kemunculan empayar Rom
Tamadun Rom罗马文
-Augustus Caesar奥古斯都大membina sistem empayar, iaitu mewajibkan pemerintahan warisan.
- Augustus merupakan anak saudara Julius Caesar
朱利叶斯·凯.
- Augustus Caesar – mengubah sistem republik menjadi sistem empayar yang meliputi Britain, Sepanyol西班牙,Sg Rhine莱茵, Sg Danube多瑙河,Laut Hitam, Turki 土耳其dan Palestin巴勒斯.

Tamadun India文明
-perluasan kuasa semasa pemerintahan Chandragupta Maurya旃陀罗孔.
-
Chandragupta Maurya dibantu oleh pasukan tentera yang besar.
- berjaya menguasai seluruh India Utara,
Punjab旁遮dan sempadan India Barat.
- anaknya, Bindusara meluaskan empayar ke Mysore
迈索di selatan India.

- Kaedah perluasan kuasa berubah apabila Asoka
阿育berkuasa.
- Asoka menekankan dasar lebih terbuka dan lembut dan menekankan agama Buddha.

- Ketika Asoka seluruh India berjaya ditakluk hasil kemenangan dalam Perang Kalinga羯陵伽战.

*[Chandragupta
Bindusara的爸爸, AsokaBindusara的孩子, so Chandragupta就是Asoka的爷爷]

Tamadun China中国文
- Shih Huang Ti 秦始皇 (Dinasti Chin秦朝) menyatukan seluruh kerajaan kecil di China. [统一六国]
-
Beliau memerintah secara autokratik 专制 ( tegas dan mutlak ).
- Beliau menghapuskan kuasa golongan bangsawan dengan melantik gabenor dan panglima tentera
mentadbir wilayah.
- Beliau mengarahkan pembinaan Tembok China Besar China
万里长城untuk menghalang serangan orang gasar.

-
Maharaja Han Wu Ti 汉武帝 (Dinasti Han),digelar sebagai Maharaja Tentera meluaskan kawasa takluknya ke empayar ke Sinkiang,Lembah Tarim, Yang Tze, Kwangsi dan Kwang Tung. Pada masa inipengaruh China hingga ke Jepun dan Turkistandan keamanan China diwujudkan.

5) Peningkatan Ekonomi经济的提升

Tamadun Yunani希腊文
-Hampir semua negara kota memberikan tumpuan kepada perdagangan kerana bumi bergunung-ganang tidak sesuai untuk pertanian kecuali 斯巴, 因为Sparta适合拿来做kegiatan pertanian.- Kesannya perdagangan melalui jalan laut dengan wilayah luar dijalankan.

- Mulanya perdagangan pesisir pantai海岸线seperti dengan Mesir埃及, Syria叙利.

- Athensdan Corinth科林menghadapi masalah kekurangan makanan kerana kurang tanah pertanian dan terpaksa mendapatkan makanan dari kawasan selatan dan Laut Hitam.
- Athens juga menjadi pusat pengumpulan barang keperluan dari timur.
- kegiatan perdagangan dikenakan cukai, menyebabkan kenaikan harga barang. [
做生意要给税, 所以东西涨价]
-
kesannya, ramai rakyat Yunani pindah ke tempat lain (Alexandria亚历山德里)pada Zaman Graeco-Rom希腊 - 罗马时[Zaman Hellenistik希腊化时]
 
Tamadun India文明
- Perdagangan dalam kerajaan Maurya seperti di Angadan Kalinga卡林–barangannya seperti senjata, emas, gading gajah.
- Perdagangan antarabangsa dengan Macedonia马其, Sri Langka, Asia Tenggara东南–pelabuhan terlibat: Tamralipti, Cambay.
- Wujud persatuan perdagangan dan perusahaan di setiap Bandar –seperti Persatuan Tukang Kayu, tukang Logam.
- Matlamat persatuan ini ialah mengawal harga, kualiti barang dan gaji pekerja –persatuan ini dikawal oleh raja.
- Mata wang emas digunakan sebagai medium jual beli ketika zaman Gupta古普塔时.
- Perusahaan utama –sutera (di Bengal), kain kapas, emas.
- Cukai hasil perdagangan buah-buahan dan pertanian dikutip untuk menyara tentera, pentadbir dan raja.
- Zaman Gupta – memperoleh rempah dari alam Melayu, tembikar dari China.
-Sejak Zaman Maurya, pelbagai jenis cukai dikenakan.

Tamadun China中国文
- Peningkatan ekonomi sejak Zaman Dinasti Chang.
- Kemajuan pertanian menambah hasil petani seperti kolar kuda马项menarik tenggalauntuk membuat batas (kolar kuda - membolehkan kuda menarik kayu, kereta kuda dan kereta sorong berkuda), penyisir tanah, sistem penanaman bergilir untuk menjaga kesuburan tanah, kawasan bukit diteres dan terusan.
- Perusahaan tembikar, logam, sutera (zaman Dinasti Han) – didagang ke alam Melayu, India, Timur Tengah dan Barat.
- Mula-mula, hasil dibawa melalui Jalan Sutera丝绸之路 (darat), kemudian Jalan Laut(Dinasti Tang).
- Di China, muncul persatuan perdagangan yang melahirkan ramai golongan pertengahan kesan perdagangan dalam negeri, ia turut memajukan pengangkutan di China seperti jalan raya, jambatan, kereta kuda dan kereta lembu.Tamadun Yunani希腊文
Di Athens:
- Pendidikan bertujuan untuk melahirkan maunisa yang seimbang pencapaiannya dari rohani dan jasmani
seperti aktiviti pendidikan, sukan, sastera, seni berpidato, muzik, menulis.
-manusia yang cemerlang dapat memenuhi tuntutan mentaldan fizikal (dapat memberikan sumbangan kepada kesejahteraan kehidupan manusia.)
- Pendidikan di Yunani berkembang kerana banyak sekolah falsafah dibinakan
di Athens, Thebes底比yang melahirkan sejarawan seperti Herodotus希罗多, pemikir sains 科学思想家dan teknologi seperti Thales泰利, Anaxagoras阿那克萨哥.
- Athens menjadi pusat cendiakawan penting ketika pericles伯里克.

[Athena雅典娜是Goddess of Wisdom智慧女]

Di Sparta斯巴:
- pendidikan
untuk melahirkan warganegara tentera 军队yang sempurna, gagah dan setia kepada negara kotanya.
- mementingkan latihan fizikal dan kemahiran menggunakan senjata.


Tamadun Rom罗马文
- Mereka menyerap unsur Yunani pada peringkat awal.
-
Pendidikan amat menekankan aplikasi ilmu yang praktikal (运用知识) contohnya membina infrastuktur dan kemudahan awam.
- menekankan semangat setia kepada Rom (
忠于罗马)
- perkembangan ilmu menyerap unsur Yunani.
- pusat pendidikan melahirkan jurutera
工程师pengairan,bangunan, ahli falsafah dan sejarahwan.

Tamadun India文明
- Pendidikan bermula pada zaman Vedik吠陀时yang mementingkan agama Hindu yang mendominasi oleh kaum lelaki. [女生不能读书]
- Mereka menggunakan kitab veda吠陀dalam bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit sebagai medium pengajaran yang penting.
- kaedah hafalan(背经书)ialah keadah yang digunakan untuk mendalami kitab-kitab Veda.
- Tumpuan pendidikan ialah agama (berteraskan Hindu dan Buddha, menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati ).[教育是以宗教为本, 是让人类准备面对死亡后的日子]
-hukum agama dipelajari
- Pendidikan awal terdapat di istana dan rumah.
- Kemudian lahir sistem pendidikan tinggi di kolej Brahman婆罗门大,Universiti Taxila塔克西大学,universiti agama Buddha di Nalanda (Universiti Nalanda).
- Untuk menjadi Brahmin, mereka harus menghafal Veda yang mengandungi peraturan ritual, mentera dan lagu-lagu agama, mempelajari karya saintifik dan falsafah.
- Zaman seterusnya pendidikan untuk meningkatkan ilmu sains, mengatasi buta huruf dan mendapat jawatan dalam pemerintahan kerajaan.


Tamadun China中国文
- Matlamat pendidikan untuk lulus peperiksaan awamkerajaan (科举).
- Tiga peringkat pendidikan ialah rendah, menengah, tinggi.
i) Peringkat rendah –mengenal/menghafal tulisan ideogram汉字书dan 9 buku suci.
ii) Peringkat menengah – menumpukan karangan写作 dan sastera文学.
iii) Peringkat tinggi – menterjemah翻译buku suci.

- Peperiksaan awam mengandungi 3 tahap - Hsiu Tai秀才(ijazah pertama第一学),Chun–Jen举人(sarjana) dan Chin Shih 进士(doktor falsafah博士学).
- Peperiksaan tahap 1 di daerah, tahap 2 di ibu kota daerah dan tahap 3 di ibu kota empayar (di istana/di hadapan Maharaja).
- Peluang kerjaya – menjadi pegawai kerajaan dan pada tahap 3 mereka akan menjadi pendidik.
- Waktu peperiksaan – tahap 1(3 tahun 2 kali), tahap 2 dan 3 (3 tahun 1 kali).

7) Falsafah哲学

Tamadun Yunani希腊文
- Ahl-ahli falsafah seperti Herodotus希罗多,Socrates苏格拉, Aristotle亚里士多,Plato柏拉.
- Isu utama – nilai individualisme, kehidupan manusia, demokrasi.
- Falsafah Yunani mengajar manusia berfikir secara rasional dan sikap ingin tahu.

i) Herodotus希罗多 ialah bapa sejarah, ahli falsafah dan ahli sejarah terulung , karyanya ialah History of Persian Wars波斯战争的历.

ii) Thucydides修昔底ialah seorang pengasas sejarah saintifik, menulis sejarah menggunakan penyelidikan 研究, karyanya ialah History of the Peloponnesia War伯罗奔尼撒战争.

iii) Socrates苏格拉 ialah Bapa Falsafah Barat, mencari kebenaran setiap persoalan dengan kaedah soal-jawab.

iv) Plato 柏拉ialah Socartes 跟随者,menghasilkan buku Republic共和, menyatakan masyarakat dan negara yang paling baik di perintah oleh ilmuan dan ahli falsafah. [被哲学家管理最好]

v)Aristotle亚里士多 (Plato 的学生) Alexander the Great的老师, membincangkan cara berfikir yang teratur, karya : Politics.

Tamadun Rom罗马文
-mengambil falsafah Yunani contohnya daripada falsafah stoisisme atau stoik斯多亚学 (falsafah Rom) [diasaskan oleh Zeno, ahli Yunani]
- Falsafah ini mengajar kebahagian dan nasib manusia bergantung kepada alam, penekanan kepada konsep keadilan, tanggungjawab, keberanian dan perikemanusiaan人性.

Tamadun India文明
- Falsafah terawal di dunia direkod ialah falsafah India.
- membentuk 2 pemikiran besar.
- falsafah mereka bersumberkan kitab Veda seperti Rig Veda梨俱吠, Yajur Veda雅育尔吠,Upanishad奥义书.
- Falsafah bukan aliran Veda menolak kitab Veda dan bersumberkan ajaran seperti Carvaka, Buddhisme. (里面讲到kuasa alam, seperti angin dan api terhadap kehidupan manusia)

 

Tamadun China中国文
- Falsafah China menekankanhubungan antaramanusia dengan manusia lain. Sumber falsahfahutama –Confucianisme家思想 (Confucius /Kung-fu Tze孔夫子) ,Taoisme, Mo Tzu.
- Mo Tzu墨子menekankan hubungan manusia dengan alam sekitar. Mo Tzu (Mencius) menolak beberapa ajaran Confucianisme. Berpendapat manusia menjadi baik ataupun jahat kerana pengaruh alam sekitar. [认为人的好坏是看环境而定的]
- Lao Tze 老子- menjaga keharmonian antara manusia dengan alam dan manusia dengan masyarakat.
- Falsafah Legalismepulamenekankan konsep undang-undang tegas dapat mewujudkan nilai baik dan ketertiban masyarakat . [法律能建立一个好的社会]

8) Sains dan Teknologi科学和技

Tamadun Yunani希腊文
- Sistem angka Yunani ialah herodianic dan ionic.

Tokoh Matematik:
i)Thales泰利(也是pemikir dalam Sains) telah mengembangkan ilmu geometri几何学Mesir Purba.
ii)Pythagoras毕达哥拉– memperkenalkan Teorem Pythagoras勾股定[据说是他看那个蜘蛛网发现的] dan mengembangkan ilmu geometri Mesir Purba dan Babylon巴比.

Tokoh Matematik dan Fizik:
i)Archimedes阿基米–ahli matematik dan fizik, mengemukakan teorinya ialah isipadu airdan gravity.

Tokoh Perubatan : i)Hippocrates希波克拉–Bapa Perubatan.

Tokoh Astronomi :
i)Ptolemy托勒–ahli astronomi Yunani.

Tamadun Rom罗马文
-Boethius伯蒂乌 mengambil asas matematik tamadun Yunani, mendapat pengaruh matematik Yunani, beliau mengaitkan matematik dengan muzik, geometri, astronomi.
- Ilmu pelayaran航海技(ciptaan perahu layar) –memajukan perdagangan dengan Yunani, India dan China.

Tamadun India文明
-Ilmu astronomi diambil daripada kitab Rig Veda.
- Ilmu matematik India berkembang pesat semasa Zaman Gupta古普塔seperti memperkenalkankonsep geometri, angka Brahmin, angka Kharosti.
- Ilmu perubatan – berkaitan dengan fisiologi(yoga).


Tamadun China中国文
- China menganggap astronomi sebagaiilmu sains negara.
- Ilmu perubatan –konsep Yin Yang digunakan dalam asas perubatan (keseimbangan membolehkan manusia sihat).
-teknologi membuat kertas (Chai Lun造纸的),tembikar, kapal.


9)Seni Bina

Tamadun Yunani希腊文
i. Acropolis 雅典卫城
- dibina oleh Pericles
伯里克
- untuk tujuan keagamaan dan sebagai pusat kegiatan
- pusat pentadbiran Athens
雅典
- terdapat rumah berhala
寺庙, teaterdan Parthenon

ii. Parthenon帕台农神庙
- rumah berhala untuk Dewi Athena
女神雅典
- untuk mengingati kejayaan membebaskan diri daripada Persia

Tamadun Rom罗马文
i. Aqueduct
- saluran air
- teknologi aqueduct berasaskan sistem graviti
重力系

ii. Colloseum 罗马斗兽场
- tempat pahlawan Rom bertarung
- teater

iii. Pantheon万神殿
- tempat memuja dan menyimpan patung dewa
- tempat menjalankan kerja awam

Tamadun India文明
i.
Stupa Besar大佛di Sanchi
- tujuan keagamaan.

ii. Great Bath大浴
- binaanya baik dan lengkap.

iii. Kompleks kuildi Gua Ajanta阿旃陀石窟dan Gua Ellora埃洛拉石窟
- Kompleks kuil di Gua Ajanta mempunyai 20 buah kuil

- Kompleks kuil di Gua Ellora mempunyai 28 buah kuil - bercirikan agama Buddha/Hindu.这些庙都是基于佛教和兴都教的
- penggunaan elemen geometri seperti unsur bulat, empat segi, kon
, kubah dan pagoda.

Tamadun China中国文
i. Tembok Besar China 万里长
– kubu pertahanan sepanjang 1500 batu dari Kansu ke Peking.

ii. Bandar purba tembok batu –Changan, Anyang, Peking.
- Bandar-bandar China dibina dengan tembok batu dan tanah liat
- Di kampung ada tembok yang dibina daripada tanah lumpur

- Setiap tembok terdapat pintu gerbang yang dikelilingi parit besar

iii. Kota Larangan
紫禁城
– istana maharaja yang banyak taman dan dewan
- dewan sebagai tempat perjumpaan, tempat keraian
娱乐,tempat penghadapan, tempat menjatuhkan hukuman

iv. Kuil
- terdapat tempat tinggal, ruang tamu, dan pusat pemujaan
崇拜中心

v. Pagoda

- berbentuk oktagon
八角/ segi empat sama

10)Bahasa dan Kesusasteraan语言与文

Tamadun Yunani希腊文
- Bahasa Yunani digunakan di kawasan takhluk Alexander the Great
亚历山大大
- Tulisan orang Phoenecia tersebar di Yunani ( ditambah huruf vokal),kemudian ke Rom dan Asia Tenggara (huruf rumi罗马字).

- Tokoh sastera Yunani :
i. Hesiod
赫西奥
-
penyair dan penulis puisi
- menulis 2 buah puisi: Theology,Works and Day

ii. Homer
(盲人)
- menghasilkan 2 buah epik
史诗: Iliad伊利亚, Odyssey奥德

Tamadun Rom罗马文
-Penulis dan penyajak :
i. Cicero
西塞

ii. Virgil维吉
- bertujuan meningkatkan semangat patriotisme
- mencapai keagungan semasa pemerintahan Augustus Caesar
奥古斯都大

Tamadun India文明
- 2 kelompok masyarakat :
i.
Masyarakat Dravidia达罗毗:
-
在南部的
- bahasa: Telegu
特卢, Malayalam马拉雅拉姆, Kannada卡纳达

ii.
Masyarakat Indo-Arya印度 - 雅利
-
外来者
- bahasa: Sanskrit
梵语yang menghasilkan bahasa Hindu印度语, Urdu乌尔都, Punjabi旁遮普, Kasmiri

- Bidang kesusasteraan India terbahagi kepada 3:
i. Epik

ii. Vedik

iii. Sajak


- Dua sastera agama Hindu dan Buddha :-
Epik Mahabharata史诗“摩诃婆罗多” - mengisahkan peperangan antara dua tentera (tentera baik dan tentera jahat).
- Epik Ramayana史诗罗摩衍- menceritakan pergaduhan dewa Vishnu毗湿sebagai Ramadan pergaduhannya dengan raja Sri Lanka yang melarikan isterinya, Sita.
- Bahasa persuratan : Sanskrit


Tamadun China中国文
- Wujud7 dialekutama - Mandarin, Wu, Hakka, Kantonis.
- perkembangan sastera disokong oleh kerajaan
-
在汉朝时, Ssu-ma Chien 司马迁 mempertingkatkan sastera prosa dalam Shih Chi 史记
[
里面讲了很多sosial, sejarah, kerajaan, pemimpin dan ilmu pengetahuan]

- Tokoh-tokoh bidang puisi :
i. Tu Fu
杜甫
ii. Li Po
李白 (semasa Dinasti Tang).
iii. Po Chu-I
白居易

- Ketika Dinasti Han – terpelajar perlu mampu bersajak.

11)Sistem Sosial社会系

Tamadun Yunani希腊文
Di Athens:
- terbahagi 3 kumpulan : warganegara (ada hak politik), bukan warganegara dan hamba (tiada hak politik).

Di Sparta斯巴:
- terbahagi 3 kelas : warganegara tulen, pekerja/artisan/pedagang, helot古代斯巴达奴 (majoriti pengusaha tanah).

Tamadun Rom罗马文
- Terbahagi tiga: warganegara (orang Rom), bukan warganegara (penduduk taklukan) dan hamba.

Tamadun India文明
- Sistem 4 kasta种姓制utama – Brahmin婆罗,Ksyatria, Vaisya, Sudra首陀. (这四个kasta都有不同的责任)
- Perkahwinan lelaki/wanita dan bercampur gaul kasta berbeza tidak dibenarkan. (不同的kasta不能结婚 [ Vaisya不能和 Sudra结婚]

Tamadun China中国文
- Terbahagi 3 kelas utama : atasan (pentadbir seperti maharaja dan keluarganya, bangsawan dan sida-sida), rakyat bawahan (petani, artisan), dan hamba.Kumpulan dua dan tiga ialah kumpulan sokongan.
- Confuciusmembahagikan masyarakat kepada 4 kelas : teratas (sarjana/pegawai), ke-2(petani), ke-3(tukang), terbawah(pedagang).
-Setiap individu boleh menukar satus/kelas melalui pendidikan.

12)Sumbangan Tamadun文明的贡

Tamadun Yunani 希腊文
i. Demokrasi民主
- rakyat terlibat secara langsung

ii. Kesan di Malaysia
- demokrasi berpalimen
iii. Aristotle
亚里士多, Socrates苏格拉,Plato柏拉merupakan rujukan falsafah moden.

iv. Karya Iliad伊利亚masih dirujuk.

v. Teknologi matematik dan sains masih diterima pakai.( 以前的teknologi还有用, 例如Theorem Pythagoras勾股定)


Tamadun Rom罗马文
i. Republik共和- sistem 2 konsul(有两个konsul是为了平衡他们的权利)

ii. Zaman kini di India, Perancisdan Afrika Selatan– mempunyai unsur demokrasi memilih president.iii. Aqueduct, Colloseum menjadi sumber pelancongan

旅游胜地
iv. Bahasa Latin是基督教的语言v. Sukan Olimpik

奥运terus diadakan 4 tahun sekali hingga kini .
*(
以前举办Olympic是为了尊重Tuhan Zeus, God of Sky and Thunder)
T
amadun India文明
i. Agama Buddha 佛教dan Hindu 兴都教hingga kini.
ii. Stupa, candidan pagoda变旅游胜地

iii. Bahasa Sanskrit
agama Hindu & Buddha被使用

iv.Karya Ramayana Mahabharata罗摩衍那.摩诃婆罗masih dirujuk.

Tamadun China中国文
i. Confucianismedan Taoisme道教 menjadi amalan hingga kini.
ii. Tembok Besar China万里长城 sebagai tempat pelancongan 旅游胜地

 

iii. Mewariskan teknologi kertas dan tembikar.
 
iv. Sistem peperiksaan awam

科举diteruskan dan diubahsuai.

13)Kemunculan Agama宗教的出现

Agama Hindu兴都教
- Perkataan Hindu mulanya merujuk masyarakat yang tinggal di Sungai Sindhu天竺(Indus)
-
Kemunculan agama ini tidak dapat dikenalpasti. DikatakanHindu dipercayai wujud 出现ketika zaman 年代tamadun Indus dan kian jelas pada zaman Vedik吠陀时dengan adanya kitab suci Veda神圣的吠陀(pegangan Hindu ).

-
兴都教相信Tuhan3fungsi: i. Brahman婆罗(mencipta)
ii.
Vishnu毗湿(memelihara)
iii.
Siva湿(membinasa破坏)

-Enam aliran agama ini ialah Saivisme, Vaishnavisme, Saktham, Ganapathyam, Kaumaram dan Saura.
- Hindu didominasi golongan Brahmin
- Zaman Gupta古普merupakan zaman kegemilangan Hindu, zaman Maurya孔雀王朝dan Asoka阿育pula Buddha menjadi saingan Hindu.

- Hukum Karma
- berkaitan kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati(人类在活着时的行为和死后的重生), kelahiran ini bergantung Karma因果报(kelakuan baik/buruk ketika hidup).
-
Tujuan hidup 活着的目的untuk mencapai Moksya (kebebasan 自由mutlak ), sesiapa 任何人mencapai Moksya akan bersatu dengan tuhan dan tidak akan lahir ke dunia lagi.
- Syarat mencapai Moksya perlu berbuat baik semasa hidup.

Agama Buddha 佛教
- Diasaskan oleh Siddaharta Gautama 释迦摩尼佛(dikenali Buddha).
-
Kemunculannya kesan penentangan golongan Ksyatria terhadap dominasi Brahmindalam hal agama.
[
两个都是在印度的, 那时也是有兴都教的存在]

- Sistem kasta种姓制yang ketat menyebabkan Gautama mencari kebenaran.
- Gautama menemui kebenaran sewaktu bertapa di bawah pokok bodhi
菩提树di Uruveda. Kebenaran yang di temuinya dipercayai akan melepaskan diri manusia daripada kesengsaraan.

- Asas ajaran Buddha termasuk 4 kebenaran mulia
四圣(kesengsaraan dan kepahitan hidup adalah lumra, kesengsaraan berpunca daripada nafsumemperoleh kekayaan, cara mengelak kesengsaraan dengan mengatasi nafsu, cara menamatkan kesengsaraan dengan “Jalan Lapan Lapis Mulia八正”).

- Empat kebenaran dapat dicapai melalui lapan jalan, antaranya pengetahuan yang baik, membuat amalan suci seperti bersedekah.

- Kegemilangan agama Buddhaini ketika zaman pemerintahan Asoka, ia menjadi agama rasmi kerajaan Maurya dan berkembang ke Tibet西,Sri Lanka, Asia Tenggara dan China. [因为在Perang Kalinga羯陵伽战, Asoka发现战争所带来的可怕后果]- Agama ini menggunakan bahasa Pali巴利dan kitab Tripitaka三藏经.


14) Ajaran Utama diDunia世界的主要教

Agama Kristian基督教
- diasaskan oleh Jesus Christ 耶稣yang berasal dari Jerusalem耶路撒.
- 25 Disember tarikh lahir Jesus (Hari Natal圣诞).
-
有两本kitab suci (Old Testament旧约全dan New Testament新约全) dikenali sebagai 被称为Bible. - Pada mulanya agama ini mendapat tentangan orang Eropah termasuk pemerintah Rom. Sebelum kedatangan Kristian,orang Eropah majoritinya adalah pagan异教(tiada agama).
- Kristian基督教 diterima pada zaman Rom semasa pemerintahan Constantine康斯坦. Beliau mengecualikan kerja berat kepada mereka yang menjalankan aktiviti agama ini.
- Hari Ahad星期日 dikhaskan kepada aktiviti agama.
- Agama ini terus berkembang dari Zaman Rom dikenali Empayar Kristian, kejatuhan Rom tidak meruntuhkan Kristian malah terus kukuh ketika Zaman Pertengahan.


Agama Islam回教
- Islamdiwahyukankepada Nabi Muhammad s.a.w穆罕默先知melalui malaikat Jibril加百天使di Gua Hira洞穴.
-
Islam ditentang oleh kaum Quraisy Makkah古莱什dan Nabi berhijrah ke Madinah麦地.
- Islam bertapak kuat bermula di sini.

- Dua teras agama Islam ialah:
i. akidah

- keyakinan seluruh jiwa terhadap keesaan
统一Allah
ii. syariah
伊斯
- undang-undang yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah
[hadis]- Orang Islam wajib yakin Rukun Iman dan Rukun Islam.

Confucianisme 儒家
- Diasaskan oleh Confucius 孔子yang lahir di Lu鲁国.
- Beliau menjadi pegawai kerajaan di Lu鲁国,tetapi meletakkan jawatan – 然后开始mengembara周游列国 menyebar 传达idea Confucianisme kepada orang China.
- Beliau disembah被朝 sebagai salah satu dewaorang China.
- Ajarannya menekankan prinsip moral tinggi yang didapati daripada pendidikan seperti perimanusiaan (ren), kesusilaan (li),taat ibubapa (xiao).

Taoisme道教
- diasaskan oleh Lao Tze 老子yang lahir di Chu.
-
bekerja di Chou kemudian mengembara ke luar untuk menyebarkan idea Taoisme.

-
老子menghasilkan buku Tao Te Ching 道德经– mengandungi falsafah Taoisme道教.
- Ajarannya seperti konsep Tao
(jalan) - setiap tindakan ditentukan oleh Tao, maka人类tidak boleh bertindak terhadap apa-apa yang berlaku pada alam (wu-wei无为), - jika bertindak, manusia akan merosakkan dunia破坏世界.


12 条评论:

 1. 老师,可以建议你使用peta minda吗?这样读起来会比较方便而且清楚😉只是建议罢了,感谢你的花出时间帮忙我们f4的学生

  回复删除
 2. Woah, 真的很谢谢您。终于找到一个拥有华语解释的笔记了!

  回复删除
 3. 感谢您花出时间帮我们 form 4 的学生. 感谢老师的翻译, 真的很谢谢您 !!!

  回复删除
 4. 回复
  1. 糟糕透顶 有待进步 呵呵

   删除
  2. 楼上的社会垃圾能指出糟糕在哪里 ? 不能那就闭嘴,别拿了好处还不忘喷,过河拆桥,送你一句呵你老妈

   删除

欢迎留言^^