广告链接

*广告*

赖老师-专页 (按个赞)

2013年3月7日星期四

Tingkatan 2- Bab 3: Negeri-negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan British (马来北方州和柔佛是英国的防火墙)


British的意愿是征服马来半岛,所以,他们现在已经有了NNS和NNMB,只剩下最后一个了,那就是NNMU (Negeri-Negeri Malayu Utara)。上一课我们有提到,他们掌控的NNMB是为了要menguasai hasil bumi,现在,他们要NNMU成为他们的 benteng keselamatan 阻止 kuasa Eropah lain。他们成功得到NNMU setelah 和Siam 签下perjanjian pada tahun 1909。Johor州是在1914年接受British的统治。British也mengukuhkan kuasa terhadap negeri-negeri ini dengan 委任penasihat British

3.1 Negeri -Negeri Melayu Utara Penampan Keselamatan British Di Tanah Melayu
在十九世纪末,keunggulan Bitish sebagai kuasa besar tercabar dengan zaman imperialis baru 的出现

什么是zaman imperialis baru?
是一种kuasa besar yang bersaing untuk 征服tanah jajahan di benua Asia dan Afrika。这个zaman的出现是在十九世纪末
 
在当时,Perancis , Jerman , Amerika Syarikat dan Rusia 相互竞争untuk mendapat bahan mentah和mencari tanah jajahan。在亚洲就好象Tanah Melayu dan Siam yang kaya dengan bahan mentah成为这些zaman imperialis竞争的因素

1) Perancis法国-------------> meluaskan kuasa ke atas Menam Chao Phraya / merancang membina terusan di Segenting Kra           
2) Jerman德国 --------------> berusaha mendapatkan Pulau Langkawi daripada Siam
3) Amerika Syarikat美国----> cuba bertapak di Terengganu
4) Rusia俄国----------------> berhasrat membuka petempatan di Ujung Salang

就是这些原因yang mendorong British mengambil langkah untuk meluaskan pengaruh ke NNMU

在6 Apr 1897,British签一个
Perjanjian Sulit 6 Apr 1897
- British 承认 Siam 在 Kedah , Perlis , Kelantan dan Terengganu的权利
- Siam 不会把国家交给其他kuasa tanpa British 的同意
- 当Siam 被攻击,British 会帮助 Siam

Tujuan Perjanjian::: menghalang Siam daripada menyerahkan或者是membenarkan kuasa lain bertapak di Siam
但是,这个perjanjian没有达到British 的目的,因为——
  • 在1897年,Sultan Kelantan给 Duff Development Company konsesi tanah seluas 776 996 hektar untuk <melombong emas>
  • Sultan Terengganu 接受 Amerika Syarikat membuka petempatan di Pulau Redang 的申请
因此,在1902年,British 和 Siam 签多一个
Perjanjian Perisytiharan Inggeris-Siam 1902
- British 宣布NNMU 成为Siam 的地盘
- Siam 委任 pegawai British untuk menasihati Sultan
(a) Kelantan- W.A Graham
(b) Kedah- Meadow Frost
(c) Perlis- H.E Duke
- Kelantan dan Terengganu不能被允许memberi konsesi tanah kepada kuasa asing

Tujuan Perjanjian::: menghalang kuasa Barat meluaskan kuasa
在这个perjanjian,British 成功 mengukuhkan pengaruh mereka

在1909年,Siam又把NNMU交回给British melalui
Perjanjian Bangkok 1909
- Siam 把NNMU交给British
- Siam不会 menyewakan mana-mana wilayahnya tanpa kebenaran British
- British 给 Siam Hak Wilayah Asingan

什么是Hak Wilayah Asingan??
解释:hak yang diberi kepada konsul British di Bangkok bagi menjalankan perundangan ke atas warganegara British,当British人民做错事,他们是使用British的法律而不是Siam的法律

Kesan Perjanjian
  1. Sungai Golok 成为sempadan antarabangsa 
  2. British memberi wilayah Tabal (在Kelantan) kepada Siam而Siam 给 Kelantan dan Perak wilayah Reman
(在Kelantan,Sultan Muhammad IV反对把Tabal 交给Siam,大约有15000 penduduk Melayu很不爽,还有一部分的人berhijrah ke Kelantan因为不想被Siam 统治)
 
3.2 Penasihat British Mengancam Kedaulatan NNMU
通过Perjanjian Bangkok,British 成功meluaskan kuasa mereka di NNMU.因此,Kedah , Perlis , Kelantan dan Terengganu接受 penasihat British。 他们会memberi nasihat dalam semua perkara除了 adat istiadat dan agama Islam Melayu。British的这些 perubahan pentadbiran dan peraturan baru 威胁了kuasa raja-raja di NNMU

PENASIHAT BRITISH DI KEDAH
Sultan Abdul Hamid Halim Shah不承认Perjanjian Bangkok和不愿意接受penasihat British。但是British还是选George Maxwell 成为penasihat

George Maxwell mengukuhkan kuasa di Kedah dengan menyerap 西方国家的 sistem。这个举动menimbulkan konflik dengan anggota Majlis Mesyuarat Negeri yang dipimpim oleh Tunku Mahmud

Usaha Tunku Mahmud mengekalkan identiti Kedah
- 写信和perundangan用国语
- Surat Rasmi 不用被tapis
- 用kalendar Hijrah
- 公共假期在星期五
- 在pentadbiran主要是委任orang Melayu

Usaha George Maxwell menerapkan pengaruh Barat
- 在写信和perundangan 用英文
- surat rasmi ditapis oleh Penasihat British
- 用kalendar Masihi
- 公共假期在星期日
- 在pentadbiran主要是委任pegawai British

很简单,你只要记得Tunku Mahmud用的都是有关国语的,而George Maxwell用的都是英文的

最后,当然是Tunku Mahmud 通过mahkamah(法庭)成 功mengekalkan identiti Kedah,你看啊,马来人那里会讲英文,更何况要选pegawai British dalam pentadbiran。他menentang George Maxwell mengibarkan bendera Union Jack di kediamannya。

Penasihat British Di Perlis
Raja Syed Alwi 反对Siam把他的国家交给British。他不要接受penasihat British,但是这也是没有效的啦~Kapten Meadowe Frost被选作penasihat。他mengukuhkan kuasa dengan menggubal undang-undang dan memperkenalkan jabatan baru。其实它的目的是要menguasai pentadbiran Perlis
= Jabatan Hasil dan Cukai
= Mahkamah Tinggi
= Mahkamah Kadi

Penasihat British Di Kelantan
1910年,Sultan Muhammad IV 必须签下perjanjian dengan British bagi menempatkan penasihat。J.S Mason 被委任成为 penasihat。1915年,kuasa mentadbir jajahan 被British接管,他们也成功掌控jabatan yang penting
= Mahkamah Tinggi
= Jabatan Polis
= Pejabat Tanah

最后,Kelantan还是被逼屈服于British

Penasihat British di Terengganu
Sultan Zainal Abidin III 不承认Perjanjian Bangkok,也不愿意接受penasihat British。他还去见Pesuruhjaya Tinggi di Singapura做出反对。但还是没有用,W.L Conlay 被选作penasihat pada tahun 1910。British的权利只是terhad dalam menguruskan hal ehwal luar negeri Terengganu

1911年,Sultan Zainal 照顾kedaulatan dan kemerdekaan negeri Terengganu dengan menggubal

Perlembagaan Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu
- Sultan 不可以menyerah negeri Terengganu kepada kuasa asing
- Mustahak ke atas raja bermesyuarat
- Hak raja dan menteri besar dalam memilih Jemaah Menteri

Sultan Zainal在1918年去世dan digantikan oleh Sultan Muhammad II。于是British就督促Sultan Muhammad II签下perjanjian di Singapura pada tahun 919。在那个perjanjian,J.L Humphreys 被选作penasihat。所以,Sultan就推出takhta,因为不愿意屈服于British。
最后,British 就统治terengganu apabila kesemua jabatan penting kerajaan i被British统治,seperti :
= Jabatan Kastam
= Jabatan Perubatan
= Jabatan Kerja Raya
= Jabatan Tanah dan Galian

小总结::(Penasihat)
Kedah ----------> George Maxwell
Perlis------------> Meadowe Frost
Kelantan---------> J.S Mason
Terengganu-------> J.L Humphreys
 
3.3 Pemodenan Johor Melambatkan Campur Tangan British
Johor是最后一个接受penasihat。
为什么呢?
解释:Johor和British的关系很好,Johor成功维持 kedaulatan直到1914年。还有,Kebijaksanaan pemerintah dan pengenalan sistem birokrasi(官僚主义)也成功带来kestabilan dan kemakmuran negeri,这也是其中原因之一

Temenggung Daeng Ibrahim pemimpin berwibawa
Daeng Ibrahim代替他爸爸 Temenggung Abdul Rahman 成为Temenggung Johor pada tahun 1825。他是为Sultan Hussein dan Temenggung Rahman服务的。1855年,Temenggung Ibrahim得到kuasa menjadi pemerintah Johor kecuali wilayah Kesang oleh Sultan Ali melalui ——

Persetiaan Antara Sultan Ali dengan Temenggung Ibrahim pada MAC 1855
- Sultan Ali被宣布为Sultan Johor,但是未来继承人不可以继承这个位子 - Kawasan pemerintahan baginda adalah di wilayah Kesang
Temenggung Ibrahim menjalankan pentadbiran dengan cekap dan mengasakan pusat pentadbiran baru di Tanjung Puteri (也就是新山),他memajukan ekonomi Johor dengan 鼓励华人从新加坡进来untuk mengusahakan lada hitam melalui Sistem Kangcu

什么是Sistem Kangcu(在华语中是“港主”)?
解释:在1833年diperkenalkan。名字来源是nama Kangcu yang bermaksud Tuan Sungai港主 dalam Bahasa Cina。华人从新加坡被带进来,mengusahakan lada hitam dan gambir。他们给一种Surat Sungai untuk menetap dan mengusahakan pertanian di tebing Sungai Johor。此外,kawasan perladangan被称为Kangar或者是Kaki Sungai。每个Kangar diketuai oleh Kangcu,他们的工作是memerintah dan memungut cukai。收到的cukai是Johor的经济来源


Sultan Abu Bakar"Bapa Pemodenan Johor"(1862-1895)
Sultan Abu Bakar 是Temenggung Daeng Ibrahim的儿子,他爸爸死后,他在1862年继承他的位子,并且给了一个gelaran,那就是Datuk Temenggung Abu Bakar Seri Maharaja Johor。他时常去英国学习cara pentadbiran terbaik bagi pembangunan Johor。他memodenkan Johor dengan memperkenalkan
= perkhidmatan  mahkamah
= Perkhidmat pos
= Jabatan Kerja Raya

为了
menjamin keamanan negeri Johor,他menubuhkan pasukan polis dan tentera
为了menjaga kebajikan rakyat,他成立了sekolah,hospital dan jalan raya

他继续pelaksanaan Sistem Kangcu untuk
memantapkan ekonomi Johor
在1885年,他和British签
Perjanjian Persahabatan
- British 宣布Johor成为 negeri yang bebas dan berdaulat
- Sultan Abu Bakar <-----Sultan Johor
- Temenggung Abu Bakar用 gelaran Johor

Kesan Perjanjian:::
Johor的地位比Pesuruhjaya Tinggi di Singapura高。Sultan Abu Bakar还可以直接berhubung terus dengan kerajaan British di London tanpa melalui Pesuruhjaya Tinggi。所以,他成功menyekat penguasaan British terhadap Johor dengan hanya menerima seorang pegawai British。那个pegawai British只是担任Konsul一职而不是penasihat Sultan。所以说,Sultan Abu Bakar很聪明。

小总结:::= 1868年,Sultan Abu Bakar  dikurniakan gelaran Maharaja Johor oleh Ratu Great Britain
= 1877年,Sultan Ali 去世,Temenggung Abu Bakar成为pemerintah Johor
= 1885年,Temenggung Abu Bakar 用gelaran Sultan

 
 1895年,Sultan Abu Bakar mengisytiharkan perlembagaan negeri ,也就是

Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor
- Sultan不可以把Johor交给其他kuasa asing
- Majlis Mesyuarat Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri 被成立
- Anggota Majlis Mesyuarat Menteri 必须是马来人
- Majlis Mesyuarat Menteri有责任menasihati Sultan dalam hal ehwal pentadbiran Negeri
- Majlis Mesyuarat Negeri 必须terdiri daripada rakyat Johor yang berperanan menggubal undang-undang negeri Johor

这个Undang的特别就是——
× Perlembagaan bertulis pertama
× menjadi asas kepada pembentukan institusi Raja Perlembagaan di negara kita


Pemimpin Johor yang berwibawa
在Johor州也是有几个厉害的pemimpin,就是这些人使British 没有alasan untuk campur tangan,他们就是——

Dato' Jaafar bin Muhammad
- Setiausaha kerajaan Johor yang pertama
- Menteri Besar Johor pertama
- digelar Datuk Bentara
- mewajibkan pegawai British memakai pakaian rasmi kerajaan Johor
- mengarah bendera Union Jack dikibarkan lebih rendah daripada Johor的旗子 
- mewajibkan semua surat rasmi ke pejabat kerajaan ditulis dalam Bahasa Melayu

Dato' Abdul Rahman bin Andak
- Setiausaha Sulit Sultan Johor pada tahun 1885
- Setiausaha Kerajaan Johor pada tahun 1893~1909
- digelar Dato' Seri Amar Diraja
- 管hal ehwal hubungan luar negeri Johor
- 有责任管hubungan Johor dengan British
- menjadi perintis kepada penubuhan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa Johor,sebuah badan persuratan terulung di tanah air

Dato' Muhammad Salleh bin Perang(这个主要的贡献是画地图)
- 担任jawatan penting kerajaan Johor就好象Pesuruhjaya Polis, Ketua Jabatan Ukur dan Ketua Jabatan Tanah
- menjaga keamanan  dan kestabilan Johor
- Melukis peta Johor bagi pembangunan Johor(第一个完整的Johor地图是他画的)
- digelar Dato Bentara Luar


Dato' Muhammad Ibrahim Munsyi(这个人的贡献是在pendidikan方面的)
-Ketua Jabatan Pendidikan Johor pertama pada tahun 1883
- 建立很多学校di seluruh kerajaan Johor
- 催促supaya Johor的人民可以被教育
- digelar Dato' Bentara Dalam
- Timbalan Menteri pertama pada tahun 1893

Johor Di Ambang Penjajahan British
British想要menguasai Johor,因为担心Johor akan dikuasai oleh kuasa Barat lain。他是在签 Perjanjian Persahabatan pada tahun 1885 才有这个想法 apabila hal ehwal luar Johor diletakan di bawah kawalan British。

British mengukuhkan pengaruh dengan成立 Lembaga Penasihat Johor。 这个Lembaga menasihati Sultan Johor 以便借200000 dolar daripada NNS untuk membina landasan keretapi dari Johor ke Singapura。当然这是有阴谋的, British是想要 mengawal kewangan Johor。可是这个计划被Dato' Abdul  Rahman bin Andak识破,于是他就劝Sultan 不要去借钱。British知道了Johor不是那么容易被掌控。为了达到目的,他们就一直讽刺Andak。
1907年,John Anderson (Gabenor NNS) 就建议Andak 退休和被送去London。British 又有机会掌控Johor 了。

因此,Sultan Ibrahim 就必须修改Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor,使British可以menjadi ahli dalam Majlis Mesyuarat Negeri。1914年,British委任Douglas Campbell 成为 penasihat。
 
(资料来源:我的历史笔记小妹)

没有评论:

发表评论

欢迎留言^^